Kiến thức CÔNG CHỨNG

giấy tờ không được chứng thực bản sao

Các loại giấy tờ không được chứng thực bản sao theo nghị định 23/2015/NĐ-CP

Căn cứ nghị định 23/2015/NĐ-CP của Chính Phủ, ngày 16/2/20215 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch thì có 6 loại giấy tờ, văn bản không được chứng thực bản sao. Chứng thực bản sao từ bản …

Các loại giấy tờ không được chứng thực bản sao theo nghị định 23/2015/NĐ-CP

có thể tự dịch và công chứng giấy tờ, hồ sơ, tài liệu không

Bạn có thể tự dịch và công chứng giấy tờ, hồ sơ, tài liệu không?

Khi có khả năng ngôn ngữ, thông thạo nói và viết, nhiều người muốn tự dịch giấy tờ và tự thực hiện thủ tục công chứng tư pháp. Vậy có quy định nào về việc tự dịch và công chứng giấy tờ khi ra nước ngoài không? Luật công chứng năm 2014 có quy định: …

Bạn có thể tự dịch và công chứng giấy tờ, hồ sơ, tài liệu không?

tem (ticker) hợp pháp hóa lãnh sự

Thông tư 01/2012/TT-BNG hướng dẫn Nghị định 111/2011/NĐ-CP về hợp pháp hóa lãnh sự

BỘ NGOẠI GIAO ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 01/2012/TT-BNG Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2012 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2011/NĐ-CP NGÀY 5/12/2011 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHỨNG NHẬN LÃNH …

Thông tư 01/2012/TT-BNG hướng dẫn Nghị định 111/2011/NĐ-CP về hợp pháp hóa lãnh sự

Scroll to Top