Kiến thức CÔNG CHỨNG

có thể tự dịch và công chứng giấy tờ, hồ sơ, tài liệu không

Bạn có thể tự dịch và công chứng giấy tờ, hồ sơ, tài liệu không?

Khi có khả năng ngôn ngữ, thông thạo nói và viết, nhiều người muốn tự dịch giấy tờ và tự thực hiện thủ tục công chứng tư pháp. Vậy có quy định nào về việc tự dịch và công chứng giấy tờ khi ra nước ngoài không? Luật công chứng năm 2014 có quy định: …

Bạn có thể tự dịch và công chứng giấy tờ, hồ sơ, tài liệu không?

Scroll to Top