Kiến thức CÔNG CHỨNG

Trách nhiệm bản dịch công chứng hiện nay

Hiện nay đang có nhiều tranh luận xung quanh “trách nhiệm bản dịch công chứng” và vấn đề này được Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường chia sẻ trong bài Rắc rối trách nhiệm bản dịch công chứng đăng trên https://vietnamnet.vn/. Theo đó, luật công chứng (sửa …

Biên dịch khác phiên dịch như thế nào?

Dich tieng Anh sang tieng Viet trở thành kỹ năng cần thiết đối với mỗi người chúng ta trong cuộc sống hằng ngày cũng như trong công việc. Hai cụm từ biên dịch và phiên dịch được nghe nhiều nhưng có thể bạn chưa phân biệt được 2 …