PNVT

Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại TPHCM

Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại TPHCM được chi phối theo nghị định 111/2011/NĐ-CP và thông tư 01/2012/TT-BNG hướng dẫn quy định về thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự. Bài viết này sẽ hướng dẫn cụ thể từ khâu điền tờ khai hợp pháp hóa …

Giấy phép lao động tiếng Anh là gì?

Giấy phép lao động tiếng Anh là gì? – Ở Việt Nam, người ta dùng work permit, ở New Zealand và Canada vẫn dùng Work Permit, tuy nhiên ở Hoa Kỳ, người ta dùng Employment Authorization Document (EAD). Chúng ta cùng tìm hiểu xem liệu còn thuật ngữ …