Home Kiến thức CÔNG CHỨNG Dịch thuật công chứng, chứng thực bản dịch, chứng thực dấu công ty là gì?

Dịch thuật công chứng, chứng thực bản dịch, chứng thực dấu công ty là gì?

Trang web này mục địch để định nghĩa, so sánh sự khác biệt giữa Dịch thuật công chứng, chứng thực bản dịch, chứng thực dấu công ty, giá trị pháp lý của chúng như thế nào và dùng trong trường hợp nào. Sẽ lý giải Dịch thuật công chứng, chứng thực bản dịch, chứng thực dấu công ty là gì?

Dịch thuật công chứng, chứng thực bản dịch, chứng thực dấu công ty là gì?

Dịch thuật công chứng là gì? Hiểu nôm na là tài liệu được dịch thuật xong, sau đó xác nhận bởi Phòng tư pháp quận, gọi chung là dịch thuật công chứng và gọi tắt là dịch công chứng vậy.

Thuật ngữ “chứng thực bản dịch” theo luật công chứng mới năm 2014 hiệu lực ngày 01/01/2015 thì đồng nghĩa với công chứng bản dịch.

Công chứng bản dịch hay chứng thực bản dịch là việc Phòng tư pháp quận hay Phòng tư pháp từ số 1-6 của TPHCM xác nhận chữ ký của biên phiên dịch ở phần ngay sau bản dịch.

Chứng thực dấu Công ty, KHÔNG phải công chứng dấu Công ty, là việc công ty có chức năng dịch thuật, và người đứng đầu công ty đó ký và xác nhận chữ ký của biên phiên dịch lên bản dịch. Không dùng “công chứng dấu công ty” vì thuật ngữ “công chứng” chỉ dành cho cơ quan nhà nước mà thôi.

Dịch thuật công chứng, chứng thực bản dịch, chứng thực dấu công ty là gì?

So sánh Dịch thuật công chứng, chứng thực bản dịch, chứng thực dấu công ty

Về bản chất thì 3 thuật ngữ Dịch thuật công chứng, chứng thực bản dịch, chứng thực dấu công ty là giống nhau, cùng chỉ việc xác nhận lên bản dịch.

Về giá trị pháp lý: công chứng bản dịch, chứng thực bản dịch có giá trị pháp lý cao hơn so với chứng thực dấu công ty. Trong những bài sau sẽ nêu rõ công dụng của chứng thực dấu công ty.

Để biết thêm thông tin về Dịch thuật công chứng nhanh, chứng thực bản dịch, chứng thực dấu công ty, hãy liên hệ Công Ty Dịch Thuật Phú Ngọc Việt để tư vấn tốt nhất cho bạn!

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.