Biên dịch

Ngoài giới thiệu các ngôn ngữ dịch thuật, còn đưa ra các dịch vụ liên quan đến ngôn ngữ đó như công chứng bản dịch không bản gốc, dịch công chứng tiếng Italia lànm hồ sơ xin giấy phép lao động….

Dịch tiếng Trung

Dịch tiếng Trung chuyên ngành kỹ thuật, cơ điện, mạch điện

Dịch tiếng Trung chuyên ngành kỹ thuật bao gồm hướng dẫn kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật, tài liệu tham khảo… Là dạng dịch thuật chuyên ngành cao, cần hết sức cẩn thận, “sai một ni đi một dặm”. Đặc biệt, đòi hỏi biên dịch viên là người dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực …

Dịch tiếng Trung chuyên ngành kỹ thuật, cơ điện, mạch điện

Dịch tài liệu tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật điện

Dịch tài liệu tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật điện

Dịch tài liệu kỹ thuật điện là dịch thuật tài liệu chuyên ngành điện. Việc dịch tài liệu tiếng Anh chuyên ngành điện khác dịch tài liệu thông thường, bởi người dịch phải sử dụng các thuật ngữ chuyên môn từ bộ từ điển chuyên ngành. Dịch tài liệu chuyên ngành kỹ thuật điện đòi …

Dịch tài liệu tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật điện

Scroll to Top