Home Biên dịch

Biên dịch

Ngoài giới thiệu các ngôn ngữ dịch thuật, còn đưa ra các dịch vụ liên quan đến ngôn ngữ đó như công chứng bản dịch không bản gốc, dịch công chứng tiếng Italia lànm hồ sơ xin giấy phép lao động….

Dịch tiếng Pháp báo cáo tài chính chuẩn tại TPHCM

Dịch tiếng Pháp báo cáo tài chính

Với kinh nghiệm hỗ trợ dịch thuật tiếng Pháp trên 15 năm, biên dịch viên của chúng đảm bảo hỗ trợ dịch thuật và cung cấp kết quả bản dịch tiếng Pháp báo cáo tài chính chuẩn trong thời gian ngắn nhất!

Dịch báo cáo tài chính tiếng Cuba sang tiếng Việt chuẩn

Dịch báo cáo tài chính tiếng Cuba sang tiếng Việt

Ngôn ngữ chính thức của nước Cuba là tiếng Tây Ban Nha. Do đó tiếng báo cáo tài chính tiếng Cu ba sang tiếng Việt thực chất là dịch từ tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Việt. PNVT cung cấp bản dịch chuẩn, chính xác.

Dịch thuật tiếng Trung Quốc lấy dấu công chứng Quận 1

Dịch thuật tiếng Trung Quốc

Chúng tôi nhận dịch công chứng tiếng Trung Quốc tất cả các tài liệu thuộc chuyên ngành khác nhau như: tài liệu cá nhân, hồ sơ doanh nghiệp, giấy tờ du học… hỗ trợ trả kết quả ngay trong ngày

Dịch báo cáo tài chính tiếng Uruguay chuẩn tại TPHCM

Dịch báo cáo tài chính tiếng Uruguay

Ngôn ngữ chính của Uruguay là tiếng Tây Ban Nha nên bản dịch báo cáo tài chính tiếng Uruguay thật chất sẽ thể hiện bằng việc dịch tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng Tây Ban Nha.

Dịch thuật tiếng Pháp lấy dấu công chứng Quận 1

Dịch thuật tiếng Pháp

PNVT cung cấp dịch vụ dịch thuật tiếng Pháp lấy dấu công chứng Quận 1, hỗ trợ xin dấu công chứng nhà nước ngay trong ngày. Cam kết bản dịch tiếng Pháp chuẩn bởi những biên dịch viên chuyên nghiệp