Ngôn ngữ dịch thuật

Dịch tiếng Nga chuẩn tại TP. Hồ Chí Minh

Dịch thuật đang trở thành một xu hướng tất yếu của xã hội hiện nay, do nhu cầu về mở rộng mối quan hệ giữa các nước về kinh tế, giáo dục, văn hóa, chính trị, công nghệ – kỹ thuật, cũng như nhu cầu về du lịch, …
EnglishVietnamUnknown