Home Kiến thức CÔNG CHỨNG Thông tư 06/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

Thông tư 06/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

Thông tư 06/2015/TT-BTP do Bộ Tư Pháp ban hành ngày 15 tháng 06 năm 2015. Đây là văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng chi phối các hoạt động công chứng tư, công chứng nhà nước gồm cả sao y bản chính, chứng thực bản dịch, công chứng các hợp đồng mua bán…

Thông tư 06/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của thông tư 06/2015/TT-BTP

Thông tư 06/2015/TT-BTP áp dụng đối với công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của công chứng viên, cơ quan quản lý nhà nước về công chứng và cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Phạm vi điều chỉnh của thông tư ở chỗ là văn bản này quy định về thủ tục đề nghị bổ nhiệm công chứng viên, đăng ký hành nghề, cấp Thẻ công chứng viên; đào tạo nghề công chứng, khoá bồi dưỡng nghề công chứng, bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm; tổ chức và hoạt động công chứng; một số mẫu giấy tờ trong hoạt động công chứng.

Cấu trúc nội dung thông tư 06/2015/TT-BTP

Chương I: Những quy định chung: gồm 2 điều

Chương II: Thủ tục đề nghị bổ nhiệm công chứng viên, đăng ký hành nghề công chứng, cấp thẻ công chứng viên, gồm 4 điều

Chương III: Đào tạo nghề công chứng, khóa bồi dưỡng nghề công chứng, bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm, gồm 11 điều

Chương IV: tổ chức và hoạt động công chứng, gồm 10 điều

Chương V: điều khoản thi hành, gồm 3 điều

Thông tư 06/2015/TT-BTP có hiệu lực áp dụng khi nào?

Thông tư 06/2015/TT-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2015. Và kể từ ngày này thì Thông tư số 11/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công chứng viên, tổ chức và hoạt động công chứng, quản lý nhà nước về công chứng và Quyết định số 01/2008/QĐ-BTP ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng hết hiệu lực thi hành.

Để xem toàn văn thông tư 06/2015/TT-BTP bạn hãy bấm vào đường link tại đây.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.