Dịch vụ khác

mẫu Na2

Mẫu Na2 online, mẫu Na2 có mã vạch xin nhập cảnh Việt Nam

Mẫu Na2 online thực chất là mẫu văn bản được khai trực tuyến qua website https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/. Kết quả sau khi khai mẫu Na2 online chính là bạn sẽ có mẫu Na2 có mã vạch để xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam. Hướng dẫn điền mẫu Na2 online, không cần …

Mẫu Na2 online, mẫu Na2 có mã vạch xin nhập cảnh Việt Nam

Quyết định 22/2021/QĐ-UBND Tỉnh Trà Vinh về tạm trú với người nước ngoài

Quyết định 22/2021/QĐ-UBND Tỉnh Trà Vinh về tạm trú của NNN

Người nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia ở các khu công nghiệp tỉnh Trà Vinh cần biết quyết định 22/2021/QĐ-UBND. Đây là văn bản  về tạm trú và quản lý tạm trú đối với người nước ngoài tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp  trên địa bàn tỉnh …

Quyết định 22/2021/QĐ-UBND Tỉnh Trà Vinh về tạm trú của NNN

Scroll to Top