Dịch vụ khác

Hợp pháp hóa lãnh sự thư bổ nhiệm

Hợp pháp hóa lãnh sự thư bổ nhiệm – Appointment letter

Thư bổ nhiệm (Appointment letter/letter of appointment/assignment letter/letter of assignment) là thành phần quan trọng trong hồ sơ xin giấy phép lao động. Hợp pháp hóa lãnh sự thư bổ nhiệm là việc làm cần thiết. Thư bổ nhiệm là văn bản cử người lao động nước ngoài đủ năng lực, đủ kinh nghiệm sang …

Hợp pháp hóa lãnh sự thư bổ nhiệm – Appointment letter

Scroll to Top