Home Kiến thức CÔNG CHỨNG Thời hạn của bản sao y là bao lâu và được quy định tại văn bản nào?

Thời hạn của bản sao y là bao lâu và được quy định tại văn bản nào?

Thời gian qua, nhiều bạn đọc có hỏi: “Thời hạn của bản sao y là bao lâu và được quy định tại văn bản nào?”

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT  xin được giải đáp như sau:

– Khoản 1 và 2 Điều 3 Nghị định 23/2015/NĐ-CP  quy định: 

“1. Bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định tại Nghị định này có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.

– Hiện nay, pháp luật không có bất kỳ quy định về việc hạn chế thời hạn sử dụng của bản sao đã được chứng thực hay được cấp từ sổ gốc.

Như vậy, có thể hiểu thời hạn của bản sao y là vô thời hạn.

Xét dưới góc độ thực tiễn, nên chia bản sao được chứng thực thành 02 loại sau:

– Bản sao “vô hạn”: Là bản sao được chứng thực từ các loại giấy tờ có giá trị vô hạn (bảng điểm, bằng cử nhân, kỹ sư…) thì bản sao có giá trị pháp lý vô hạn.

– Bản sao “hữu hạn”: Là bản sao được chứng thực từ các loại giấy tờ có xác định thời hạn (chứng minh nhân dân…) thì bản sao chỉ có giá trị trong thời hạn bản gốc còn giá trị.

Xem thêm Thủ tục làm hộ chiếu, Dịch vụ visa, Dịch công chứng tiếng Nhật

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.