Home Kiến thức CÔNG CHỨNG Quy định mới nhất về chứng thực chữ ký trên giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

Quy định mới nhất về chứng thực chữ ký trên giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

Với một số những giấy tờ bằng tiếng nước ngoài muốn được các cơ quan chức năng của Việt Nam tiếp nhận thì phải tiến hành hợp pháp lãnh sự, dịch thuật sang tiếng Việt và công chứng tư pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Dưới đây là những quy định mới có liên quan đến việc chứng thực chữ ký những giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài, yêu cầu của việc hợp pháp hóa lãnh sự với một số giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp và việc chứng thực chữ ký của người dịch trên giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài theo thông tư 01/2020/TT_BTP, của Bộ Tư Pháp ngày 03/03/2020 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 06/02/2015 của Chính Phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Quy định mới nhất về chứng thực chữ ký trên giấy tờ tiếng nước ngoài

Yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự đối với một số giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp

Các giấy tờ cá nhân do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp như: hộ chiếu, thẻ căn cước, thẻ thường trú, thẻ cư trú, giấy phép lái xe, bằng tốt nghiệp, chứng chỉ và bảng điểm kèm theo bằng tốt nghiệp, chứng chỉ thì không phải hợp pháp hóa lãnh sự khi chứng thực bản sao từ bản chính. Trường hợp yêu cầu chứng thực chữ ký người dịch trên bản dịch các giấy tờ này cũng không phải hợp pháp hóa lãnh sự.

Chứng thực chữ ký trên giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

Khi chứng thực chữ ký trên giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài, nếu người tiếp nhận hồ sơ, người thực hiện chứng thực không hiểu rõ nội dung của giấy tờ, văn bản thì đề nghị người yêu cầu chứng thực nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt của giấy tờ, văn bản. Bản dịch ra tiếng Việt không phải công chứng hoặc chứng thực chữ ký người dịch, nhưng người yêu cầu chứng thực phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch.

Chứng thực chữ ký người dịch trên giấy tờ, văn bản

Người dịch theo quy định là những người có trình độ cử nhân (đại học) ngoại ngữ trở lên về thứ tiếng nước ngoài cần dịch hoặc có bằng đại học trở lên đối với chuyên ngành khác được học bằng thứ tiếng nước ngoài cần dịch. Trường hợp có bằng đại học trở lên đối với chuyên ngành khác được học bằng thứ tiếng nước ngoài cần dịch thì người dịch cần xuất trình thêm bảng điểm hoặc giấy tờ để chứng minh ngôn ngữ học của mình.

Việc chứng thực chữ ký của người dịch trên giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài là việc Phòng tư Pháp trực tiếp xác nhận người dịch đủ tiêu chuẩn dịch thuật (có giấy tờ chứng minh trình độ ngôn ngữ hoặc cam kết thông thạo ngôn ngữ dịch thuật, chịu trách nhiệm về nội dung bản dịch) với chữ ký trong bản dịch được ký trước mặt Trưởng/Phó Phòng Tư Pháp Quận huyện và mẫu chữ ký này đã được đăng ký trước tại cơ quan này theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính Phủ.

Nếu muốn chứng thực chữ ký trên giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài hoặc dịch thuật và chứng thực chữ ký người dịch trên giấy tờ, văn bản hãy gọi cho PNVT để được hỗ trợ từ A-Z. Trong trường hợp bạn muốn nhận kết quả trong ngày thì hãy gửi bản gốc đến văn phòng của chúng tôi trước 9h00 sáng để PNVT tiến hành ngay dịch thuật và công chứng bản dịch.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.