Home Tuyển dụng Thanh toán CTV

Thanh toán CTV

Thanh toán cho CTV

thanh toan thu lao cho cong tac vien dich thuatCTV nên gởi Payment Request (tải PR) hoặc tại đây trước ngày 03 của tháng tiếp theo để PNVT kiểm tra và sắp xếp thanh toán vào ngày 05. Việc thanh toán có thể trễ hoặc sớm hơn một vài ngày nhưng không trễ hơn ngày 10 của tháng tiếp theo. Tài khoản bắt buộc phải là Vietcombank hoặc DongA. Để biết thêm thông tin, liên hệ: hoặc ntsangct (Skype) hoặc 098 315 8979 (zalo)
mẫu payment request pnvt
Việc nhập liệu vào mẫu PR rất đơn giản: Chỉ cần nhập liệu đầy đủ vào các cột (nên nhớ là phải nhập hết các cột: cột 1 là copy hết subject vào, cột 2 là mức thù lao / trang, cột 3 là đơn vị tính --> click vào ô tương ứng, hiện lên dấu tam giác, click vào dấu tam giác, chọn đơn vị tính phù hợp, cột 4 là số lượng tư/trang/dự án) căn cứ vào thông tin Chủ đề (subject) của e-mail mà Sang gởi cho từng công việc một. Trong đó, đơn vị tính có thể là từ (wds, words), trang (pages), dự án (project). Nếu nhập đúng, thì cột phải cùng sẽ nhảy lên số tiền thực tế.
Chúc các bạn vui và thành công trong cuộc sống!
5/5 - (5 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.