Home Biên dịch Dịch tiếng Nhật Dịch báo cáo tài chính tiếng Việt sang tiếng Nhật

Dịch báo cáo tài chính tiếng Việt sang tiếng Nhật

Hiện nay, Nhật Bản đầu tư ngày càng nhiều vào doanh nghiệp Việt Nam, vì vậy  việc dịch báo cáo tài chính tiếng Việt sang tiếng Nhật ngày càng trở nên phổ biến. Doanh nghiệp nên tìm đến những đơn vị dịch thuật uy tín để dịch báo cáo tài chính chuẩn xác, không làm ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu của công ty. Do đó, nếu doanh nghiệp cần bản dịch báo cáo tài chính tiếng Việt sang tiếng Nhật chuẩn xác nhất thì hãy liên hệ với PNVT.

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. Báo cáo tài chính cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về:

 • Tài sản;
 • Nợ phải trả;
 • Vốn chủ sở hữu;
 • Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác;
 • Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh;
 • Các luồng tiền.

Ngoài các thông tin này, doanh nghiệp còn phải cung cấp các thông tin khác trong “Bản thuyết minh Báo cáo tài chính” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên các Báo cáo tài chính tổng hợp và các chính sách kế toán đã áp dụng để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Dịch báo cáo tài chính tiếng Việt sang tiếng Nhật

Dịch báo cáo tài chính tiếng Việt sang tiếng Nhật là gì?

Dịch báo cáo tài chính tiếng Việt sang tiếng Nhật là hoạt động của người phiên dịch thực hiện phiên dịch các văn bản trong bộ báo cáo tài chính từ tiếng Việt sang tiếng Nhật. Bộ báo cáo tài chính cơ bản gồm các văn bản sau:

 • Bảng cân đối kế toán được xem là Báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Số liệu trên Bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp theo cơ cấu của tài sản và cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài sản đó. Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán có thể nhận xét, đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm kết quả từ hoạt động kinh doanh chính và kết quả từ các hoạt động tài chính và hoạt động khác của doanh nghiệp.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: trình bày các luồng tiền theo ba loại hoạt động: Hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.
 • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính: dùng để mô tả mang tính tường thuật hoặc phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của các chuẩn mực kế toán cụ thể. Ngoài ra, nó cũng có thể trình bày những thông tin khác nếu doanh nghiệp xét thấy cần thiết cho việc trình bày trung thực, hợp lý Báo cáo tài chính.

Yêu cầu đối với biên dịch viên

Để dịch báo cáo tài chính tiếng Việt sang tiếng Nhật, người phiên dịch cần:

 • Có chuyên môn trong lĩnh vực tài chính, kế toán
 • Có khả năng dịch thuật tiếng Nhật, am hiểu các thuật ngữ chuyên ngành
 • Có sự kiên trì, nhẫn nại, trung lập trong quá trình dịch báo cáo tài chính vì báo cáo tài chính thường rất dài
 • Có sự tỉ mỉ, chính xác và có kỹ năng mềm về vẽ, lập sơ đồ, bảng biểu,… vì báo cáo tài chính rất nhiều số liệu

Có nên tự dịch báo cáo tài chính tiếng Việt sang tiếng Nhật không?

Có nên tự dịch báo cáo tài chính tiếng Việt sang tiếng Nhật không là câu hỏi thường gặp của các doanh nghiệp. Để tiết kiệm chi phí, doanh nghiệp sẽ lựa chọn cách tự dịch báo cáo tài chính tiếng Việt sang tiếng Nhật. Tuy nhiên, nếu bản dịch không phản ánh đúng tình hình kinh doanh của doanh nghiệp thì nguy cơ, rủi ro hơn trong quá trình hợp tác, đầu tư, kinh doanh với doanh nghiệp Nhật Bản là điều không thể tránh khỏi.

Bất kỳ bản dịch thuật nào cũng phải đảm bảo phản ánh đúng tình hình tài chính được thể hiện trong bản tài liệu gốc  Do đó, để có bản dịch chính xác, doanh nghiệp nên tìm đến những đơn vị dịch thuật uy tín để thực hiện dịch báo cáo tài chính. Hiện nay, việc dịch thuật trở nên phổ biến hơn nên chi phí thực hiện cũng trở nên hợp lý, cạnh tranh. Nếu doanh nghiệp còn lo lắng, phân vân không biết tìm đơn vị dịch thuật nào thì PNVT luôn là sự lựa chọn đáng tin cậy. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp nhé.

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.