PNVT

Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg về quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông (Decision No. 09/2015/QD-TTg about the regulation on implementation of the one-stop-shop and inter-agency one-stop-shop mechanisms)

Đây là văn bản song ngữ VIỆT-ANH, để chúng ta tiện đọc để lấy thông tin và trao dồi tiếng Anh, có nhiều thuật ngữ mới lạ thành thử chúng tôi đưa vănbản này để chúng ta khi rãnh có thể đọc hiểu thêm thủ tục mới này …

Nơi dịch thuật công chứng ở đâu?

Khi bạn có hồ sơ cần dịch thuật để nộp cho các lãnh sự quán, đại sứ quán, hay cơ quan chắc năng, thì câu hỏi đặt ra trong đầu là nơi dịch thuật công chứng ở đâu? Có thể thực dịch thuật công chứng tại các công …
EnglishVietnamUnknown