PNVT

Bản scan có công chứng được không?

Bản scan có nội dung thông tin giống với bản chính khi được in màu. Vậy bản scan có công chứng được không? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Theo Luật Công chứng 2006, 2014 thì công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành …
EnglishVietnamUnknown