PNVT

7 thần chú tiếng Phạn phổ biến nhất (chú đại bi, chuẩn đề, lăng nghiêm, vãng sanh, dược sư, om mani padme hum, bát nhã tâm kinh…)

Thời Đức Phật tại thế, thần chú được thể hiện bằng tiếng Phạn (Sanskrit). Thần chú là dạng ngôn ngữ với âm điệu đặc biệt mà các Đức Phật trong mười phương nghe biết, không phải là dạng ngôn ngữ bình thường của chúng sinh. Người tu tập …

Vietnam SOC REP, DTA, COR, MyTax Portal là gì?

Vietnam SOC REP, DTA, COR, MyTax Portal là gì? trong hồ sơ thuế của Singapore, phát hành bởi Inland Revenue Authority of Singapore (Cục thuế nội địa Singapore). Bài viết này sẽ giải thích những thuật ngữ này để mang lại thuật ngữ đúng nhất, giúp cho doanh …

Sửa lỗi Page actions are temporarily disabled

Sửa lỗi Page actions are temporarily disabled là lỗi xảy ra kể từ ngày 14/10/2020 trở đi, lúc đó các seoer hay nhà phát triển website không thể thực hiện “Tạm thời bạn không thể thực hiện các hành động trên trang”, hiện tượng này là gì? và …
EnglishVietnamUnknown