PNVT

Bản dịch công chứng có thời hạn bao lâu?

Dịch thuật công chứng có thể được thực hiện tại công ty dịch thuật công chứng (văn phòng công chứng) hoặc tại dịch thuật công chứng nhà nước (Tư pháp nhà nước). Dịch thuật công chứng chỉ dành cho những tài liệu có con dấu pháp lý của …
EnglishVietnamUnknown