PNVT

PE Hanoi là gì?

PE Hanoi là gì? là từ viết tắt trong hộ chiếu Philippines, viết tắt của Philippine Embassy in Hanoi, Vietnam Dịch PE Hanoi ra tiếng Việt là Đại sứ quán Philippine tại Hà Nội, Việt Nam Như vậy hộ chiếu Philippine trong trường hợp này được cấp bởi …

Nhập nhờ hộ khẩu tiếng Anh là gì?

Nhập nhờ hộ khẩu tiếng Anh là gì? Để dịch chính xác cụm từ nhập nhờ này, cần phải hiểu bản chất Việc nhập khẩu nhờ hay nhập nhờ hộ khẩu thực phải tuân thủ các điều kiện dưới đây. Để thực hiện nhập khẩu dạng nhập nhờ …

Confucius Institute Headquarters tiếng Anh là gì?

Confucius Institute Headquarters tiếng Anh là gì? Tổng bộ Học viện Khổng Tử Chữ Confucius nghĩa là Khổng Tử Học viện Khổng Tử (giản thể: 孔子学院; phồn thể: 孔子學院; bính âm: kǒngzǐ xuéyuàn; Hán Việt: Khổng Tử học viện; tiếng Anh: Confucius Institute)

Dịch công chứng tiếng campuchia trong 24 giờ

Dịch công chứng tiếng Campuchia là yêu cầu bắt buộc để tài liệu được sử dụng tại Việt Nam hoặc tại Vương Quốc Campuchia. Việc dịch tiếng Campuchia công chứng được chia làm 2 giai đoạn: dịch thuật và công chứng tư pháp. Giai đoạn nào cũng cần …