Home Biên dịch Dịch tiếng Nga Dịch thuật công chứng tiếng Nga nhanh trong ngày

Dịch thuật công chứng tiếng Nga nhanh trong ngày

Tiếng Nga là một ngôn ngữ hiếm và để Dịch thuật công chứng tiếng Nga nhanh TRONG NGÀY tại Thành Phố Hồ Chí Minh lại là một việc tương đối khó. Thường những ngôn ngữ hiếm được công chứng tại Hà Nội. Việc hiếm là do người có bằng đại học tiếng Nga tại TPHCM hầu như không có, hoặc nếu có thì họ không theo nghề dịch thuật mà theo những ngành khác. Và may mắn là chúng tôi có được những biên phiên dịch tiếng Nga luôn công hiến với nghề.

Điều kiện để Dịch thuật công chứng tiếng Nga nhanh

  1. Bản gốc / bản sao y bản chính là THẬT: Đối với tài liệu tiếng Việt phải có đủ chữ ký và con dấu thật của cơ quan thẩm quyền nhất định. Đối với tài liệu tiếng Nga, chỉ cần chữ ký là đủ, tuy nhiên có luôn con dấu càng tốt.

Chú ý: Bản gốc phải là bản thật không phải là bản in ra từ máy tính, bản scan màu, bản in màu, hay bản có dấu hiệu giả mạo. Bản gốc thật là cần thiết, nếu không chúng tôi sẽ không thể thực hiện Dịch thuật công chứng tiếng Nga nhanh TRONG NGÀY.

  1. Bản dịch sẵn sàng: Bạn nên biết và gởi sớm file gốc, hồ sơ gốc cho chúng tôi để có thể sắp xếp dịch sớm và trong lúc này, bạn có thể sắp xếp gởi bản gốc hay bản sao y bản chính đến thẳng văn phòng chúng tôi để khi có ngay bản dịch xong là có thể xuất phát công chứng bản dịch.

Dịch thuật công chứng tiếng Nga

Cam kết

Sau khi có bản gốc và bản dịch, thì không khó khi Dịch thuật công chứng tiếng Nga nhanh TRONG NGÀY. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện Dịch thuật công chứng tiếng Nga nhanh TRONG NGÀY như cam kết, chỉ trừ trường hợp bất khả kháng mà thôi.

Các bất khả kháng như : Trưởng phòng/phó phòng tư pháp cùng đi họp, hay vì lý do khách quan nào đó như số lượng hồ sơ quá tải ở Phòng tư pháp, đây là trường hợp hiếm xảy ra.

Chúng tôi cam đoan Dịch thuật công chứng tiếng Nga nhanh TRONG NGÀY là ĐÚNG và chúng tôi NÓI ĐƯỢC LÀ LÀM ĐƯỢC. Điều này là điểm nhất giúp Dịch Thuật Công Chứng PNVT tồn tại và phát triển đến ngày hôm nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.