Home Biên dịch Page 2

Biên dịch

Ngoài giới thiệu các ngôn ngữ dịch thuật, còn đưa ra các dịch vụ liên quan đến ngôn ngữ đó như công chứng bản dịch không bản gốc, dịch công chứng tiếng Italia lànm hồ sơ xin giấy phép lao động….

Dịch công chứng tiếng Ba Lan sang tiếng Việt giấy kết hôn

Dịch công chứng tiếng Ba Lan sang tiếng Việt giấy kết hôn

Dịch công chứng tiếng Ba Lan sang tiếng Việt giấy kết hôn sẽ được thực hiện dễ dàng khi đến PNV. Khách hàng cần cung cấp bản gốc giấy kết hôn(với chữ ký, con dấu xác thực; còn nguyên vẹn) để dịch công chứng.

Dịch công chứng tiếng Séc sang tiếng Việt giấy kết hôn

Dịch công chứng tiếng Séc sang tiếng Việt giấy kết hôn

PNV hỗ trợ dịch công chứng giấy kết hôn tiếng Séc sang tiếng Việt chỉ trong 3-5 ngày làm việc. Trường hợp cần gấp, khách hàng có thể gửi ảnh chụp giấy kết hôn cho PNV để hỗ trợ dịch trước(không kể ngày nghỉ, ngày lễ).