Ngôn ngữ dịch thuật

Dịch thuật công chứng tiếng Pháp ở đâu?

Dịch thuật công chứng tiếng Pháp chỉ áp dụng với những giấy tờ, văn bản, hồ sơ đủ điều kiện. Vậy những giấy tờ, văn bản như thế nào mới dịch thuật công chứng tiếng Pháp, những tài liệu nào chỉ dịch thuật tiếng Pháp mà không công …
EnglishVietnamUnknown