Home Khách hàng tiêu biểu Phòng Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI)

Phòng Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI)

Phòng Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI)

Lĩnh vực cung cấp dịch vụ: Tiếng Anh, Đức, tài liệu giấy phép, hồ sơ doanh nghiệp, báo cáo kế toán…

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tên tiếng Anh là Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI), là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ các doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học – công nghệ giữa Việt Nam với các nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là tổ chức độc lập, phi chính phủ, phi lợi nhuận, có tư cách pháp nhân và tự chủ về tài chính.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có những chức năng sau:

1.    Đại diện để thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cộng đồng doanh nghiệp và người sử dụng lao động ở Việt Nam trong các quan hệ trong nước và quốc tế;

2.    Thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp, doanh nhân, sự liên kết giữa các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, xúc tiến và hỗ trợ các hoạt động thương mại, đầu tư, hợp tác khoa học – công nghệ và các hoạt động kinh doanh khác của các doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có những nhiệm vụ sau:

1.    Tập hợp, nghiên cứu ý kiến của các doanh nghiệp để phản ánh, kiến nghị và tham mưu cho Nhà nước các vấn đề về pháp luật, chính sách kinh tế – xã hội nhằm cải thiện môi trường kinh doanh;

2.    Tham gia xây dựng và thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế, tham dự các hội nghị, các đoàn đàm phán về kinh tế và thương mại phù hợp với qui định của Nhà nước;

3.    Tổ chức các diễn đàn, đối thoại, các cuộc tiếp xúc giữa doanh nghiệp, người sử dụng lao động với các cơ quan Nhà nước, với đại diện người lao động và với các tổ chức hữu quan khác ở trong và ngoài nước để trao đổi thông tin và ý kiến về các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp và môi trường kinh doanh;

4.    Tiến hành những hoạt động cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp và người sử dụng lao động trong các quan hệ kinh doanh trong nước và quốc tế;

……………………….

Thông tin liên hệ

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI

Địa chỉ: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Tổng đài – Lễ tân:                                                      04.35742022

Phòng tổng hợp :                                                      04.35742022 – Ext: 249/338/350/351

Phòng văn thư lưu trữ :                                           04.35742031/ 04.35742022 – Ext: 212

Phụ trách website – Quảng cáo:

Tel:                                                                              04. 35743084

DĐ:                                                                              090 99 33 55 7

Fax:                                                                             04. 35742773

5/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.