toi-khong-co-ban-goc-thi-phai-lam-sao-de-chung-thuc-ban-dich

Tôi không có bản gốc thì phải làm sao để chứng thực bản dịch?

Tôi không có bản gốc thì phải làm sao để chứng thực bản dịch?

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown