chu-dai-bi-tieng-phan

chú đại bi tiếng phạn

chú đại bi tiếng phạn

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown