PNVT

game

Phân biệt cách dùng game –    We had a good game. Chúng tôi có một trò chơi lý thú. (Không dùng *did/made*) Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. …

Happy new year – Abba

Lyric và lời dịch bài hát Happy new year Đây chỉ là bài dịch mang tính chất tham khảo, mỗi người có cách dịch riêng tùy theo cảm hứng, cảm nhận của từng người. Các bạn hãy ghé https://dichthuat.org để chia sẻ lời dịch (lời Việt) tại Mục …

As long as you love me – Backstreet Boys

Lyric và lời dịch bài hát As long as you love me Đây chỉ bài dịch mang tính chất tham khảo, mỗi người có cách dịch riêng tùy theo cảm hứng, cảm nhận của từng người. Các bạn hãy ghé https://dichthuat.org để chia sẻ lời dịch (lời Việt) …

future, in future, in the future

Phân biệt cách dùng future, in future, in the future –    I’m still a student, but in the future I want to work abroad. Tôi vẫn còn là sinh viên, nhưng trong tương lai tôi muốn làm việc ở nước ngoài. (Không dùng *in future* ) (nói về …

from now, from now on

Phân biệt cách dùng from now, from now on –    From now on I’ll do my best not to complain. Từ nay trở đi tôi sẽ cố gắng không phàn nàn nữa. (Không dùng *from now*) (= from this time and into the future: từ thời điểm này …

frank, honest

Phân biệt cách dùng frank, honest –    You can trust Maggie with your key. She’s completely honest. Anh có tin cẩn giao chìa khóa cho Maggie. Cô ấy hoàn toàn trung thật. (Không dùng *frank*) (= she doesn’t steal, cheat or He: cô ấy không ăn cắp, không …

first time

Phân biệt cách dùng first time –    It’s the first time I’ve ever been to America. Đây là lần đầu tiên tôi đến Mỹ. (Không dùng *It’s my first time to be to/in*) –    The first time I went to America, I was only 18 years old. Lần …

first aid, ambulance

Phân biệt cách dùng first aid, ambulance –    There’s been an accident-ring for an ambu­lance. Có một vụ tai nạn, hãy gọi xe cứu thương. (Không dùng *the first aid*) (= a special vehicle which takes someone sick or infured to hospital: một loại xe đặc biệt; chở …

fire, light, set fire to

Phân biệt cách dùng fire, light, set fire to –    We’ll never know if the building was burnt down by accident or if someone set fire to it. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được là tòa nhà tình cờ bị cháy hay có người đốt nó.. …

find, find out

Phân biệt cách dùng find, find out –    What we have to do now is find/find out why the accident happened. Việc chúng tôi phải làm bây giờ là tìm hiểu tại sao vụ tai nạn xảy ra. (= discover information; phát hiện thông tin; find và find …
EnglishVietnamUnknown