youth

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ youth. Dưới đây, chúng tôi đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ dễ gây nhầm lẫn này. Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt  khuyên học viên hãy dùng tài liệu  này cùng với các từ điển Anh-Anh khác như Oxford, Cambridge sẽ là hành trang không thể thiếu cho những ai muốn nắm vững cách dùng từ tiếng Anh cho dù ở bất kỳ tình huống nào.

Phân biệt cách dùng youth

–      Tony is an awkward youth.

Tony là một thanh niên vụng về.

–      Jim and Tony are awkward youths.

Jim và Tony là những thanh niên vụng về.

(young man/young men are generally preferred: young mang/young men hay dùng hơn)

–      Youth is the time for action; age is the time for repose.

Tuổi trẻ là tuổi để hành động; tuổi già là tuổi để nghỉ ngơi.

(Không dùng *the youth … the age*)

(general statement with uncountable abstract nouns: no articles: một câu nói tổng quát với những danh từ trừu tượng không đếm được; không có mạo từ)

–      The youth of today is/are better off than we used to be.

Tuổi trẻ ngày nay giỏi hơn chúng tôi ngày xưa.

(Không dùng *The youth is/are* *The youngs are*)

(the youth – all the young people, needs to be qualified: the youth of today, or we could say the young without any modification: tất cả tầng lớp thanh niên, thế hệ nhưng cần phải giới hạn là: the youth of today hoặc chúng ta có thể nói the you mà không cần thêm gì cả)

Nếu thấy hữu ích, hãy g+ cho bài viết này và giới thiệu cho các bạn khác cùng học với https://dichthuat.org vì chúng tôi đang cập nhật hàng ngày để ngày càng phong phú thêm kho tài liệu này. Ngoài ra, để tìm hiểu thêm về Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt, hãy đọc thêm mục Dich tieng Thai, dich tieng Duc

1.2/5 - (24 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top