PNVT

demand, ask (for), charge

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt demand, ask (for), charge. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ …

delicate, fragile, delicious, exquisite

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt delicate /ˈdel.ɪ.kət/, fragile /ˈfrædʒ.aɪl/, delicious /dɪˈlɪʃ.əs/, exquisite /ɪkˈskwɪz.ɪt/. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh …

defeat, conquer

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt defeat, conquer. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng …

deep, depth

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt deep, depth. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng …

decided (on), determined

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt decided (on), determined. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó …

deceive, lie to

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt deceive, lie to. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó …

debt: he indebted to, in debt

Phân biệt cách dùng debt: he indebted to, in debt –    We can’t borrow any more money. We’re already in deht. Chúng ta không thể vay thêm 1 đồng nào nữa. chúng ta đang nợ cơ mà.  (Không dùng  * indebted*). (có nghĩa là: chúng ta cần tiền) …

death, dead, died

Phân biệt cách dùng death, dead, died –    Great artists are often appreciated more after they are dead. Các nghệ sỹ lớn thường được đánh giá cao sau khi họ qua đời.  (Không dùng  * death*). –    The Picasso Museum opened after the artist’s death. Bảo tàng Picasso …

dear, dearly

Phân biệt cách dùng dear, dearly –    We had to pay dear/dearly for our mistakes. Chúng tôi thường phải trả giá đắt về những lỗi lầm của mình. (sau pay có thể dùng cả hai dạng tính từ hoặc trạng từ : sau cost và buy chỉ dùng …

damp, humid, moist, wet

Phân biệt cách dùng damp, humid, moist, wet –    You shouldn’t wear that shirt if it’s still damp. Các cậu không nên mặc chiếc áo sơ mi đó nếu nó vẫn còn ẩm. (Không dùng”moisf, “humid”) (= slightly wet often in an unpleasant way: Hơi ẩm một cách …
EnglishVietnamUnknown