wrong, wrongly

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ wrong, wrongly. Dưới đây, chúng tôi đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ dễ gây nhầm lẫn này. Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt  khuyên học viên hãy dùng tài liệu  này cùng với các từ điển Anh-Anh khác như Oxford, Cambridge sẽ là hành trang không thể thiếu cho những ai muốn nắm vững cách dùng từ tiếng Anh cho dù ở bất kỳ tình huống nào.

Phân biệt cách dùng wrong, wrongly

–      All our plans went wrong.

Mọi kế hoạch của chúng ta đều không thành.

–      (Không dùng *wrongly*)

(wrong is an adjective and gives go the sense of become) (wrong là tính từ làm cho động từ go có nghĩa become: trở nên)

–      You’ve spelt it wrong/wrongly.

Cậu đã đánh vần sai từ đó.

(we can use wrong, rather than wrongly, in phrases that mean ‘make a mistake’: spell it wrong(ly), pronounce it wrong(ly), do it wrong(ly); after get, only wrong is possible: get it wrong = make a mistake/an error) (chúng ta có thể dùng wrong, hơn là wrongly, trong các nhóm chữ có nghĩa “nhầm, là sai”, như đánh vần sai, phát a6msai, làm sai; sau get chỉ có thể dùng wrong: nhầm, mắc lỗi)

–      Some of the objects in this museum have been wrongly dated.

Một vài hiện vật trong viện bảo tang này đã bị để sai niên hiệu.

(Không dùng *wrong*)

(only -ly in front of a past participle) (chỉ dùng –ly trước một phân từ quá khứ)

–      You’ve connected the printer cable wrongly.

Cậu đã nối cáp của máy in sai mất rồi.

(Không dùng * wrong*)(adverb = in the wrong way) (trạng từ = không đúng cách)

Nếu thấy hữu ích, hãy g+ cho bài viết này và giới thiệu cho các bạn khác cùng học với https://dichthuat.org vì chúng tôi đang cập nhật hàng ngày để ngày càng phong phú thêm kho tài liệu này. Các bạn có thể đóng góp ý kiến và đặt câu hỏi tại Diễn  đàn dịch thuật (https://forum.dichthuat.org). Ngoài ra, để tìm hiểu thêm về Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt, hãy đọc thêm mục Dịch công chứng, dịch vụ dịch thuật

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top