Home Kiến thức CÔNG CHỨNG Quy định mới về chứng thực bản sao theo quyết định số 1024/QĐ-BTP hiệu lực ngày 09/05/2018

Quy định mới về chứng thực bản sao theo quyết định số 1024/QĐ-BTP hiệu lực ngày 09/05/2018

Ngày 9 tháng 5 năm 2018, Bộ Tư pháp đã ban hành quyết định số 1024/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. Dưới đây là phần giới thiệu ngắn gọn những quy định mới về chứng thực bản sao theo quyết định số 1024/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp.

Quy định mới về chứng thực bản sao theo quyết định số 1024/QĐ-BTP

Tóm tắt nội dung quyết định số 1024/QĐ-BTP

Quyết định này gồm 3 điều và phụ lục đính kèm văn bản gồm 2 phần nội dung:

Phần 1: là danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, gồm 4 loại:

– Thủ tục hành chính áp dụng chung

– Thủ tục hành chính thực hiện tại cơ quan đại diện

– Thủ tục hành chính cấp huyện

– Thủ tục hành chính cấp xã

Phần 2: nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

1. Thủ tục hành chính áp dụng chung

-. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

-. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

-. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

-. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

-. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

-. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

-. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

2. Thủ tục hành chính thực hiện tại Cơ quan đại diện

-. Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch không phải viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự

-. Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch là viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự

3. Thủ tục hành chính của công chứng viên thực hiện chứng thực

-. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

-. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

4. Thủ tục hành chính cấp huyện

-. Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

-. Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật

-. Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

-. Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

-. Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

5. Thủ tục hành chính cấp xã

-. Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

-. Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

-. Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

-. Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Xem tham khảo thêm dịch thuật công chứng tại đây hoặc https://dichthuat.org/dich-cong-chung-tu-phap-notarized-translation/.

Tải quyết định số 1024/QĐ-BTP

Nếu bạn đang có nhu cầu thực hiện một hay nhiều thủ tục trên hoặc đang hoạt động trong lĩnh vực thủ tục hành chính có thể tham khảo, tìm hiểu quy định mới về chứng thực bản sao theo quyết định số 1024/QĐ-BTP để đảm bảo hiệu quả công việc của mình, đồng thời tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Click link dưới đây để tải về máy toàn bộ văn bản quyết định số 1024/QĐ-BTP .doc và quyết định số 1024/QĐ-BTP .pdf

http://www.mediafire.com/file/16j37gkkvky3cy3/quyet-dinh-1024-btp-chung-thuc-cua-bo-tu-phap-upweb.doc/file

http://www.mediafire.com/file/2pdm25v3t1qm1eu/quyet-dinh-1024-btp-chung-thuc-cua-bo-tu-phap-upweb.pdf/file

https://my.pcloud.com/#page=filemanager&folder=1867252348&tpl=foldergrid

https://my.pcloud.com/#page=filemanager&folder=1867252348&tpl=foldergrid

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.