PNVT

Ban quản lý khu kinh tế tiếng Anh là gì?

Ban quản lý khu kinh tế tiếng Anh là gì? có vài thuật ngữ để chuyển ngữ cụm từ Ban quản lý khu kinh tế, có thể là Economic Zone Authority, hay Management Board of Economic Zones, Economic Zone Management Unit…vậy thuật ngữ nào thường dùng nhất. Ban …

Dịch công chứng tiếng Trung trong ngày

Dịch công chứng tiếng Trung trong ngày trở thành một phần không thể thiếu trong hoạt động giao dịch của các cá nhân, tổ chức Việt Nam với Trung Quốc và ngược lại. Tuy nhiên, để dịch công chứng tiếng Trung chuẩn chính xác nhất thì không phải …