PNVT

Phật giáo, tín ngưỡng

Từ vựng tiếng Anh về Phật giáo, tín ngưỡng hay các từ vựng tiếng Anh dùng trong chùa (Buddhist terms / buddhis vocabulary) giúp cho biên dịch dễ dàng tra cứu các thuật ngữ về danh xưng (chức vụ) như đại đức, thượng tọa, hòa thượng…cũng như thọ …

Ban quản lý khu kinh tế tiếng Anh là gì?

Ban quản lý khu kinh tế tiếng Anh là gì? có vài thuật ngữ để chuyển ngữ cụm từ Ban quản lý khu kinh tế, có thể là Economic Zone Authority, hay Management Board of Economic Zones, Economic Zone Management Unit…vậy thuật ngữ nào thường dùng nhất. Ban …