Phrases and sentences used by native speakers of English

1/ I hereby declare under penalty of perjury that the above information is true and correct to the best of my knowledge.

Tôi cam đoan những thông tin trên đây là đúng và chính xác, tôi xin chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ khai man nào.

phan biet cach dung make as if, pretend

2/ Office of state registrar or signature of local registrar: Phòng đăng ký của bang hay chữ ký của cán bộ đăng ký (hộ tịch)

3/ Statement of corrections: Nội dung đính chính

4/ This is a true and exact reproduction of the document officially registered and placed on file in the office of the SOLANO COUNTY ASSESSOR / RECORDER.

5/ This copy is not valid unless prepared on an engraved border displaying the seal, date of issuance and the original signature of the Deputy.

6/ If you want a consultation with a medical specialist, you can expect to pay a high fee.

Nếu bạn muốn hỏi ý kiến một chuyên gia y khoa, bạn có thể phải trả tiền công cao.

(Không dùng *charge* * tariff*)

(= the sum due for consulting a professional person: khoản tiền phải trả khi hỏi ý kiến của một chuyên gia)

7/   The temple was dedicated to Zeus.

Ngôi đền được dùng để thờ thần Zeus.

8/  Do what you can. You don’t have to attempt the impossible.

Hãy làm những gì mà cậu có thể. Cậu không phải cố gắng để làm những việc vượt quá khả năng.

9/   After the fire, the museum was reduced to a ruin.

Sau đám cháy, viện bảo tàng chỉ còn là đóng hoang tàn.

(Không dùng *wreck*)

10/ Hold to light to view presence of watermark: cầm đưa ra ánh sáng để thấy được hoa văn

11/ Note: Any alternation of the substance of this certificate will render the document valueless. Any person attempting an alternation is liable to presecution- Chú ý: Bất kỳ sửa đổi nào liên quan đến giấy này đều làm vô hiệu hóa nội dung văn bản. Người thay đổi sẽ chịu trách nhiệm pháp lý

(cont)

 

Đây là trang hữu ích để giúp “dịch tiếng Anh“, các bạn sẽ rất tự tin dùng mà ngại phạm sai lầm gì. Đây là tài liệu do Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt sưu tầm từ tài liệu do người bản xứ viết.

Để biết thêm dịch vụ, các bạn hãy đọc thêm mục làm hộ chiếu, làm hộ chiếu nhanh.

Scroll to Top