Doesn’t Really Matter – Janet Jackson

Lyric và lời dịch bài hát Doesn’t Really Matter | Janet Jackson

Đây chỉ là bài dịch mang tính chất tham khảo, mỗi người có cách dịch riêng tùy theo cảm hứng, cảm nhận của từng người. Các bạn hãy ghé https://dichthuat.org để chia sẻ lời dịch (lời Việt) tại Mục Tiếng Anh qua bài hát. Nếu thấy hay, chúng tôi sẽ  đăng tại đây để tiện vừa nghe nhạc, vừa đọc lyric, vừa hiểu bài hát thông qua lời dịch… mục đích để học tốt tiếng Anh.

[embedplusvideo height=”384″ width=”630″ editlink=”https://bit.ly/1LkGeoB” standard=”https://www.youtube.com/v/zWZP7vaRDQ0?fs=1″ vars=”ytid=zWZP7vaRDQ0&width=630&height=384&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep3238″ /]
Hmm, he-he
Oh, hey
Doesn’t matter (It doesn’t matter)
Doesn’t matter at all
Không hề gì
Không có vấn đề gì hết
Doesn’t matter what your friends are telling you
Doesn’t matter what my family’s saying too
It just matters that I’m in love with you
It only matters that you love me too
Không hề gì, những điều bạn anh nói với anh
Gia đình anh nói gì cũng không sao luôn
Chỉ có mỗi thứ có ý nghĩa là em yêu anh
Và chỉ có việc anh yêu em là có ý nghĩa thôi
It doesn’t matter if they won’t accept you
I’m accepting of you and the things you do
Just as long as it’s you
Nobody but you, baby, baby
Họ không chấp nhận anh, không hề gì
Em chấp nhận anh và mọi điều anh làm
Miễn đó là anh
Không ai khác ngoài anh, anh yêu ơi
My love for you, unconditional love too
Gotta get up, get up
Get up, get up, get up and show you that it…
Tình yêu của em dành cho anh, một tình yêu không điều kiện
Phải cố lên
Và cho anh thấy điều đó
Doesn’t really matter what the eye is seeing
Cause I’m in love with the inner being
And it doesn’t really matter what they believe
What matters to me is you’re in love with me
Mắt thấy gì không quan trọng
Vì em yêu anh từ trong lòng
Họ tin điều gì cũng không quan trọng
Đối với em, chỉ có việc anh yêu em là có ý nghĩa thôi
Doesn’t really matter what the eye is seeing
Cause I’m in love with the inner being
And it doesn’t really matter what they believe
What matters to me is you’re nutty-nutty-nutty for me
Mắt thấy gì không quan trọng
Vì em yêu anh từ trong lòng
Họ tin điều gì cũng không quan trọng
Đối với em, chỉ có việc anh yêu em là có ý nghĩa thôi
(cùng nghĩa dù nói khác nhau)
(You’re so kind)
Just what I asked for, you’re so loving and kind
(And you’re mine)
And I can’t believe you’re mine
(Anh thật tử tế)
Đúng như những gì em cần, anh đánh yêu và tử tế
(Và anh là của em)
Và em không thể tin rằng anh là của em
Doesn’t matter if you’re feeling insecure
Doesn’t matter if you’re feeling so unsure
Cause I’ll take away the doubt within your heart
And show that my love will never hurt or harm
Anh cảm thấy bấp bênh, không hề gì
Anh cảm thấy không chắc chắn, không hề gì
Vì em sẽ xóa tan nỗi nghi ngờ trong trái tim anh
Và cho anh thấy tình yêu của em không bao giờ làm tổn thương
Doesn’t matter what the pain we go through
Doesn’t matter if the money’s gone too
Just as long as I’m with you
Nobody but you, baby, baby
Những nỗi đau mà chúng ta trải qua, không hề gì
Tiền bạc không còn cũng không sao
Miễn là em còn ở với anh
Không ai khác ngoài anh, anh yêu ơi
Your love for me, unconditional I see
Gotta get up, get up
Get up, get up, get up and show you that it…
Em thấy được tình yêu anh dành cho em, một tình yêu không điều kiện
Em sẽ cố gắng hơn nữa
Và thể hiện cho anh thấy
Doesn’t really matter what the eye is seeing
Cause I’m in love with the inner being
And it doesn’t really matter what they believe
What matters to me is you’re in love with me
Mắt thấy gì không quan trọng
Vì em yêu anh từ trong lòng
Họ tin điều gì cũng không quan trọng
Đối với em, chỉ có việc anh yêu em là có ý nghĩa thôi
[x2]
Doesn’t really matter what the eye is seeing
Cause I’m in love with the inner being
And it doesn’t really matter what they believe
What matters to me is you’re nutty-nutty-nutty for me
(You’re so kind)
Just what I asked for, you’re so loving and kind
(And you’re mine)
And I can’t believe you’re mine
(Anh thật tử tế)
Đúng như những gì em cần, anh đánh yêu và tử tế
(Và anh là của em)
Và em không thể tin rằng anh là của em
Doesn’t matter what they say
Cause you know I’m gonna love you anyway
Doesn’t matter what they do
Cause my love will always be with you
Họ nói gì cũng không sao
Vì anh biết dù sao em vẫn yêu anh
Họ làm gì cũng không quan trọng
Vì tình yêu của em sẽ luôn ở bên anh
My love for you unconditional love too
Gotta get up, get up
Get up, get up, get up and show you that
My love is true, and it’s just for you, uh
Tình yêu của em dành cho anh, một tình yêu không điều kiện
Em sẽ cố gắng thể hiện cho anh thấy
Tình yêu của em là chân thật, và chỉ dành cho anh mà thôi
Doesn’t really matter what the eye is seeing
Cause I’m in love with the inner being
And it doesn’t really matter what they believe
What matters to me is you’re in love with me
Mắt thấy gì không quan trọng
Vì em yêu anh từ trong lòng
Họ tin điều gì cũng không quan trọng
Đối với em, chỉ có việc anh yêu em là có ý nghĩa thôi
[x2]
Doesn’t really matter what the eye is seeing
Cause I’m in love with the inner being
And it doesn’t really matter what they believe
What matters to me is you’re nutty-nutty-nutty for me
Nutty-nutty-nutty my love for you
I can’t believe my dreams come true
I’ve finally found somebody whose heart is true
And best of all you love me too
And nutty-nutty-nutty my love for you
I can’t believe my dreams come true
I’ve finally found somebody whose heart is true
And best of all you’re nutty-nutty-nutty for me
Tình yêu em dành cho anh
Em không tin là giấc mơ của mình thành hiện thực
Cuối cùng em cũng tìm thấy một người có trái tim chân thành
Và điều tuyệt vời nhất là anh cũng em
[x2]
Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa
Whoa, whoa, whoa, whoa
Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa
Whoa, whoa, whoa, whoaWhoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa
Whoa, whoa, whoa, whoa
Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa
Whoa, whoa, whoa, whoa
Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa
Whoa, whoa, whoa, whoa
Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa
Whoa, whoa, whoa, whoa
[x2]
Nutty-nutty-nutty my love for you
I can’t believe my dreams come true
(He-he)
I’ve finally found somebody whose heart is true
And best of all you’re nutty-nutty-nutty for me
Nutty-nutty-nutty my love for you
(I’m always doing that!)
I can’t believe my dreams come true
I’ve finally found somebody whose heart is true
And best of all you’re nutty-nutty-nutty for me
Tình yêu em dành cho anh
Em không tin là giấc mơ của mình thành hiện thực
Cuối cùng em cũng tìm thấy một người có trái tim chân thành
Và điều tuyệt vời nhất là anh cũng em
[x2]

 

Scroll to Top