Cách dùng because và because of, bài tập trắc nghiệm

Cách dùng because và because of tuy đơn giản nhưng nếu những bạn mới gặp because và because of lần đầu sẽ phân vân không biết làm sao cho đúng, chỉ nhớ đơn giản là because + mệnh đề (S+V+O), trong khi because of + danh từ/ nhóm chữ danh từ (noun/noun phrase). Ngoài ra, để tiết kiệm thời gian, chúng tôi sưu tầm mốt số bài tập trắc nghiệm online để củng cố bài học. Chúng ta cùng bắt đầu.

cách dùng because và because of

Cách dùng because và because of

Because và because of + reasons (lý do), tạm dịch là bởi vì/do/nguyên nhân

Cấu trúc của because và because of

Because of + noun/noun phrase

–> Because of là một giới từ, vì vậy, because of + danh từ (có thể là động từ + ing (v-ing) hoặc danh từ/nhóm chữ danh từ)

Because + clause

–> Because là một liên từ, nên, because + mệnh đề (chủ từ S + động từ V). Mệnh đề là câu, mà câu là S + V + (O).

Ví dụ cách dùng because và because of

Ghi nhớ: sau because là một mệnh đề, sau because of là một danh từ

Nếu because hay because of đứng đầu câu, phải có dấu phẩy (,).

1/ Bởi vì yêu nàng, tôi làm mọi thứ đánh đổi, thậm chí cả cuội đời này.

Because I love her, I do anything, even sacrificing my life for her love.

2/ Bởi vì thời tiết xấu nên chúng tôi hủy cuộc họp.

Because of bad weather, we cancelled the meeting.

3/ Peter đụng xe vì lái nhanh quá.

Peter crashed his bike because he was riding too fast.

4/ Chúng tôi thôi đá bóng vì trời mưa.

We stopped playing football because of the rain.

Ghi chú: Danh từ có thể thành lập từ Động tự + ing (gọi là V-ing), danh từ/ nhóm chữ danh từ

Because và because of dùng với thì gì?

Because và because of có thể dùng với bất kỳ thì nào, gồm hiện tại, quá khứ, tương lai, các thì hoàn thành…

Because và because of với thì hiện tại để chỉ thói quen, chân lý

Ví dụ: Because he boils water, it boils at 100 degree.

He does morning exercise because it’s 6 am.

Because và because of với thì quá khứ để tả sự việc diễn ra trong quá khứ

Ví dụ : They missed the train because of the traffic jam.

Alice watched the movie because it was great.

Because và because of với thì tương lai để nói sự việc sẽ diễn ra tương lai

Ví dụ: She will go there because she’s always dreamed of going.

Ngoài ra, because và because of có thể dùng với kết hợp các thì với nhau, tùy tình huống khác nhau, chứng không nhất thiết phải theo một khuôn khổ nào. Có thể dùng với thì hoàn thành để nhấn mạnh về thời điểm xảy ra trước một hành động khác.

Ví dụ: Because he had opened the door, the bird flew out. –> nhấn mạnh việc mở cửa trước, nên con chim bay ra sau

He went home early because he had had headache. –> nhấn mạnh việc nhứt đầu trước, nên về nhà sớm sau đó

Bài tập về cách dùng because và because of

Để tiện lợi, chúng tôi sưu tâm vài bài tập ở đây, một số bài khác sẽ cập nhật sau và dùng câu hỏi trắc nghiệm

Click để xem bài tập về because và because of

1. I’m asking you ……………………..I want to know your opinion.

2. I was late this morning ……………………..the traffic.

3. She can’t drive ……………………..her blindness.

4. The bank closed down ……………………..the recession.

5. I came back ……………………..I’d forgotten my briefcase.

6. We stopped playing football ……………………..the rain.

7. Tom is very difficult to understand ……………………..his weird accent.

8. Paul moved to Cần Thơ ……………………..his job.

9. Peter crashed his van ……………………..he was driving too fast.

10. I cannot come ……………………..the weather.

11. His license was revoked ………………… he was convicted of drinking while driving.

12. She cannot eat meat ………………………. she’s a vegetarian.

13. …………………….the covid-19 pandemic has broken rapidly in the world, many businesses are being badly affected.

Bài giải về cách dùng because và because of

Click để xem bài giải

1. I’m asking you because I want to know your opinion.

2. I was late this morning because of the traffic.

3. She can’t drive because of her blindness.

4. The bank closed down because of the recession.

5. I came back because I’d forgotten my briefcase.

6. We stopped playing football because of the rain.

7. Tom is very difficult to understand because of his weird accent.

8. Paul moved to Cần Thơ because of his job.

9. Peter crashed his van because he was driving too fast.

10. I cannot come because of the weather.

11. His license was revoked because he was convicted of drinking while driving.

12. She cannot eat meat because she’s a vegetarian.

13. Because the covid-19 pandemic has broken rapidly in the world, many businesses are being badly affected.

 

Bài tập trắc nghiệm because và because of (bài 1) - chọn because hoặc because of

Bài tập trắc nghiệm because và because of (bài 1) để củng cố lại công thức của because và because of: because + mệnh đề (S + V), because of + danh từ (N). Chỉ cần nhớ công thức này là có thể làm được bài tập 1 này một cách dễ dàng. Chúng ta cùng START nhé.
Bắt đầu
Congratulations - you have completed Bài tập trắc nghiệm because và because of (bài 1) - chọn because hoặc because of .You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.Your performance has been rated as %%RATING%%
Câu bạn đã chọn được bôi đậm dưới đây.
Trở về
Câu tô đậm là đã làm.
12345
678910
Kết thúc
Trở về

 

Bài tập trắc nghiệm because và because of (bài 2) - chọn because hoặc because of

Đây là bài tập thứ 2 của loại bài tập trắc nghiệm online về because và because, đây là bài tập đơn giản, chủ yếu giúp nhớ cấu trúc because và because of. Xem công thức ở trên trước khi bắt đầu làm bài nếu bạn "chưa thuộc bài". Chúng ta START nhé.
Bắt đầu
Congratulations - you have completed Bài tập trắc nghiệm because và because of (bài 2) - chọn because hoặc because of.You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.Your performance has been rated as %%RATING%%
Câu bạn đã chọn được bôi đậm dưới đây.
Trở về
Câu tô đậm là đã làm.
12345
678910
1112Kết thúc
Trở về

 

Bài tập trắc nghiệm chuyển because sang because of và ngược lại (bài 1)

Để làm bài tập này, bạn phải i) hiểu cấu trúc because, because of; ii) biết lập và tách từ câu thành nhóm chữ và từ nhóm chữ thành câu
Bắt đầu
Congratulations - you have completed Bài tập trắc nghiệm chuyển because sang because of và ngược lại (bài 1).You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.Your performance has been rated as %%RATING%%
Câu bạn đã chọn được bôi đậm dưới đây.
Trở về
Câu tô đậm là đã làm.
12345
678910
Kết thúc
Trở về

 

Bài tập trắc nghiệp chuyển because sang because (bài 2)

Bài tập because và because of trắc nghiệm online (bài 2) mang đến sự tiện lợi và thoải mái cho học viên, vừa mang lại kiến thức bổ ích cho học viên, nghĩa là mỗi câu là một tình huống thực tế, có thể áp dụng vào đời sống hằng ngày.
Bắt đầu
Congratulations - you have completed Bài tập trắc nghiệp chuyển because sang because (bài 2).You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.Your performance has been rated as %%RATING%%
Câu bạn đã chọn được bôi đậm dưới đây.
Trở về
Câu tô đậm là đã làm.
12345
678910
Kết thúc
Trở về

 

Như vậy, chúng ta đã biết cách dùng because và because of, và bài tập trắc nghiệm online liên quan cách dùng because of because of. Các bạn nên nhớ, phải làm bài tập thì mới nhớ lâu được và nên nhớ 1 ví dụ cụ thể nào đó để làm căn cứ nhớ công thức cách dùng because và because of. Chúc bạn vui học!

5/5 - (1 bình chọn)

2 thoughts on “Cách dùng because và because of, bài tập trắc nghiệm”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top