Phân biệt cách dùng to be of + noun và be + adjective

Thực tế cấu trúc to be + noun và to be + adjective có những điểm khác biệt nhau mà ít ai biết: Cấu trúc to be + noun = to have để nhấn mạnh danh từ đứng sau, trong khi cấu trúc to be + adjective để nói lên tính chất (vì là tính từ) của chủ từ đúng trước. Bài viết này chúng ta cùng nhau Phân biệt cách dùng to be of + noun và be + adjective.

Phân biệt cách dùng to be of + noun và be + adjective

Cấu trúc to be of + noun và be + adjective

i) to be of + noun : to have (tức có tính chất / bản chất  của danh từ đứng sau)

Noun (Danh từ): thường là danh từ trừu tượng (abstract nouns)

Để nhấn mạnh danh từ đứng sau, tức có tính chất / bản chất  của danh từ đứng sau

Ví dụ: Peter is a man of science –> nhấn mạnh science : Peter là người đam mê khoa học

Câu này có thể viết thành: Peter is a scientist : Peter là nhà khoa học (mang nghĩa bình thường)

ii) to be + adjective: tỏ ra ………nghĩa thường, không nhấn mạnh như cấu trúc i)

Ví dụ: Mary is noble : Mary quý phái (mang nghĩa bình thường)

Còn nếu nhấn mạnh thì dùng: Mary is of nobility: Mary thuộc dòng tộc quý phái (cao quý)

Phân biệt cách dùng to be of + noun và be + adjective

Từ cấu trúc to be of + noun và be + adjective, chúng ta biết ngay cách dùng của 2 cấu trúc này, từ đó nếu chúng ta muốn nhấn mạnh sự đam mê, bản chất, tính chất của một người nào đó thì dùng cấu trúc to be of + noun, còn không nhấn mạnh thì dùng cấu trúc to be + adjective.

Các ví dụ về to be of + noun và be + adjective

1/ Hoai Bao is of a gentle nature: Hoài Bão có một bản chất hiền lành/hòa nhã (Nhấn mạnh tính hiền lành)

Viết theo  cách thông thường: Hoai Bao is gentle: Hoài Bão là người hiền lạnh.

2/ Mr. Michael is of single status: Ông Micheal còn độc thân (Nghĩa đen: Ông Michael có tình trạng độc thân)(nhấn mạnh sự độc thân)

Viết theo cách thông thường: Mr. Michael is single. Ông Michael độc thân.

3/ Phu Ngoc Viet Company is of Hang Xanh overhead bridge. Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt ở ngay Cầu vượt Hàng Xanh.

Viết cách thông thường: Phu Ngoc Viet Company is near Hang Xanh overhead bridge. Công ty Phú Ngọc Việt gần Cầu vượt Hàng Xanh.

4/ David is a man of steel. David là người dũng cảm / cứng rắn/ người đàn ông thép.

Viết theo thông thường: David is brave / courageous.

5/ David is a man of loyalty. David (bản chất) là người trung thành (nhấn mạnh sự trung thành của David)

Viết thông thường: David is loyal. David trung thành (với ai)

Tóm tắt: như vậy 2 cấu trúc trên về nghĩa thì không khác, cấu trúc to be of + noun thì nhấn mạnh tính chất/tình cảm; về cấu trúc thì đây là dạng viết lại câu từ danh từ thành tính từ hay từ tính từ thanh danh từ mà thôi.

Như vậy, qua những cấu trúc, cách dùng và ví dụ về to be of + noun và be + adjective, thì chúng ta biết hân biệt cách dùng to be of + noun và be + adjective: về nghĩa thì không khác, chỉ có cái là nhấn mạnh danh từ đứng sau của to be + noun. Bạn hãy Bình luận bên dưới bài viết.

4.6/5 - (9 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top