Xuất nhập khẩu (thuật ngữ chuyên ngành song ngữ Anh-Việt)

Lĩnh vực xuất nhập khẩu bao gồm nhiều mảng khác nhau từ khâu kho bãi, giao nhận, khai báo hải quan, thông quan hàng hóa, hợp đồng ngoại thương…bắt buộc người thực hiện phải hiểu về điều khoản thương mại quốc tế incoterms, giao nhận vận tải biển, hàng không, thương lượng-đàm phán trong kinh doanh quốc tế,….Từ vựng xuất nhập khẩu tiếng Anh song ngữ ANH-VIỆT này được sưu tầm từ Internet và chắc chắn còn nhiều thiếu sót, kính mong các bạn vui vẻ góp ý qua comment (bình luận) bên dưới. Đây là những thuật ngữ căn bản về lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, logistics (import-export-logistics) cần thiết cho những forwarders, freight forwarders…

từ vựng xuất nhập khẩu tiếng anh

Từ vựng xuất nhập khẩu tiếng Anh (SONG NGỮ ANH-VIỆT)

Dưới đầy là khoảng 700 thuật ngữ xuất nhập khẩu căn bản, nói là căn bản những bao hàm hầu hết các thuật ngữ chuyên ngành xuất nhập khẩu, gồm hợp đồng ngoại thương, hợp đồng cước quốc tế, tín dụng thư, các chứng từ giao hàng….

Thuật ngữ chuyên ngành xuất nhập khẩu

Đây là phần chính của thuật ngữ chuyên ngành xuất nhập khẩu, chúng xuất hiện trong các chứng từ kho bãi, chứng từ giao hàng (invoice, packing list, C/O, B/L…). Từ vựng xuất nhập khẩu này rất hữu ích khi tra cứu phục vụ  học tập, làm việc, công tác dịch thuật…

 1. Export: xuất khẩu
 2. Exporter: người xuất khẩu (~ vị trí Seller)
 3. Import: nhập khẩu
 4. Importer: người nhập khẩu (~ vị trí Buyer)
 5. Sole Agent: đại lý độc quyền
 6. Customer: khách hàng
 7. Consumer: người tiêu dùng cuối cùng
 8. End user = consumer
 9. Consumption: tiêu thụ
 10. Exclusive distributor: nhà phân phối độc quyền
 11. Manufacturer: nhà sản xuất (~factory)
 12. Supplier: nhà cung cấp
 13. Producer: nhà sản xuất
 14. Trader: trung gian thương mại
 15. OEM: original equipment manufacturer: nhà sản xuất thiết bị gốc
 16. ODM: original designs manufacturer: nhà thiết kế và chế tạo theo đơn đặt hàng
 17. Entrusted export/import: xuất nhập khẩu ủy thác
 18. Brokerage: hoạt động trung gian (broker-người làm trung gian)
 19. Intermediary = broker
 20. Commission based agent: đại lý trung gian (thu hoa hồng)
 21. Export-import process: quy trình xuất nhập khẩu
 22. Export-import procedures: thủ tục xuất nhập khẩu
 23. Export/import policy: chính sách xuất/nhập khẩu (3 mức)
 24. Processing: hoạt động gia công
 25. Temporary import/re-export: tạm nhập-tái xuất
 26. Temporary export/re-import: tạm xuất-tái nhập
 27. Processing zone: khu chế xuất
 28. Export/import license: giấy phép xuất/nhập khẩu
 29. Customs declaration: khai báo hải quan
 30. Customs clearance: thông quan
 31. Customs declaration form: Tờ khai hải quan
 32. Tax(tariff/duty): thuế
 33. GST: goods and service tax: thuế giá trị gia tăng (bên nước ngoài)
 34. VAT: value added tax: thuế giá trị gia tăng
 35. Special consumption tax: thuế tiêu thụ đặc biệt
 36. Customs : hải quan
 37. General Department: tổng cục
 38. Department: cục
 39. Sub-department: chi cục
 40. Plant protection department (PPD): Cục bảo vệ thực vật
 41. Customs broker: đại lý hải quan
 42. Merchandise: hàng hóa mua bán
 43. Franchise: nhượng quyền
 44. Quota: hạn ngạch
 45. Outsourcing: thuê ngoài (xu hướng của Logistics)
 46. Warehousing: hoạt động kho bãi
 47. Inbound: hàng nhập
 48. Outbound: hàng xuất
 49. Harmonized Commodity Descriptions and Coding Systerm: hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa – HS code
 50. WCO –World Customs Organization: Hội đồng hải quan thế giới
 51. GSP – Generalized System prefered: Hệ thống thuế quan ưu đãi phổ cập
 52. MFN – Most favored nation: đối xử tối huệ quốc
 53. GSTP – Global system of Trade preferences: hệ thống ưu đãi thuế quan toàn cầu
 54. Logistics-supply chain: logistics -chuỗi cung ứng
 55. Trade balance: cán cân thương mại
 56. Retailer: nhà bán lẻ
 57. Wholesaler: nhà bán buôn
 58. Frontier: biên giới
 59. On-spot export/import: xuất nhập khẩu tại chỗ
 60. Border gate: cửa khẩu
 61. Non-tariff zones: khu phi thuế quan
 62. Duty-free shop: cửa hàng miễn thuế
 63. Auction: Đấu giá
 64. Bonded warehouse: Kho ngoại quan
 65. International Chamber of Commercial ICC: Phòng thương mại quốc tế
 66. Exporting country: nước xuất khẩu
 67. Importing country: nước nhập khẩu
 68. Export-import turnover: kim ngạch xuất nhập khẩu
 69. Quality assurance and testing center 1-2-3 (Quatest ): trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1-2-3
 70. Documentation staff (Docs): nhân viên chứng từ
 71. Customer Service (Cus): nhân viên hỗ trợ, dịch vụ khách hàng
 72. Operations staff (Ops): nhân viên hiện trường
 73. Logistics coodinator: nhân viên điều vận
 74. National single window (NSW): hệ thống một cửa quốc gia
 75. Vietnam Automated Cargo and Port Consolidated System: Hệ thống thông quan hàng hóa tự động
 76. VCIS: Vietnam Customs Intelligence Information System: Hệ thống quản lý hải quan thônng minh
 77. Export import executive: nhân viên xuất nhập khẩu

Thuật ngữ chuyên ngành vận tải quốc tế / logistics

Khi nói đến vận tải quốc tế (logistics) là nói đến giao nhận forwarding, về thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, kho bãi…thể hiện trong các hợp đồng vận tải (freight agreement), các khai báo manifest, các thông báo hàng đến…

 1. Shipping Lines: hãng tàu
 2. NVOCC: Non vessel operating common carrier: nhà cung cấp dịch vụ vận tải không tàu
 3. Airlines: hãng máy bay
 4. Flight No: số chuyến bay
 5. Voyage No: số chuyến tàu
 6. Freight forwarder: hãng giao nhận vận tải
 7. Consolidator: bên gom hàng (gom LCL)
 8. Freight: cước
 9. Ocean Freight (O/F): cước biển
 10. Air freight: cước hàng không
 11. Sur-charges: phụ phí
 12. Addtional cost = Sur-charges
 13. Local charges: phí địa phương
 14. Delivery order: lệnh giao hàng
 15. Terminal handling charge (THC): phí làm hàng tại cảng
 16. Handling fee: phí làm hàng (Fwder trả cho Agent bên cảng đích nếu dùng HBL)
 17. Seal: chì
 18. Documentations fee: phí làm chứng từ (vận đơn)
 19. Place of receipt: địa điểm nhận hàng để chở
 20. Place of Delivery/final destination: nơi giao hàng cuối cùng
 21. Port of Loading/airport of loading: cảng/sân bay đóng hàng, xếp hàng
 22. Port of Discharge/airport of discharge: cảng/sân bay dỡ hàng
 23. Port of transit: cảng chuyển tải
 24. On board notations (OBN): ghi chú lên tàu
 25. Shipper: người gửi hàng
 26. Consignee: người nhận hàng
 27. Notify party: bên nhận thông báo
 28. Order party: bên ra lệnh
 29. Marks and number: kí hiệu và số
 30. Multimodal transportation/Combined transporation: vận tải đa phương thức/vận tải kết hợp
 31. Description of package and goods: mô tả kiện và hàng hóa
 32. Transhipment: chuyển tải
 33. Consignment: lô hàng
 34. Partial shipment: giao hàng từng phần
 35. Quantity of packages: số lượng kiện hàng
 36. Airway: đường hàng không
 37. Seaway: đường biển
 38. Road: vận tải đường bộ
 39. Railway: vận tải đường sắt
 40. Pipelines: đường ống
 41. Inland waterway: vận tải đường sông, thủy nội địa
 42. Endorsement: ký hậu
 43. To order: giao hàng theo lệnh…
 44. FCL – Full container load: hàng nguyên container
 45. FTL: Full truck load: hàng giao nguyên xe tải
 46. Less than truck load (LTL): hàng lẻ không đầy xe tải
 47. LCL – Less than container Load: hàng lẻ
 48. Metric ton (MT): mét tấn = 1000 k gs
 49. Container Yard – CY: bãi container
 50. CFS – Container freight station: kho khai thác hàng lẻ
 51. Job number: mã nghiệp vụ (forwarder)
 52. Freight to collect: cước phí trả sau (thu tại cảng dỡ hàng)
 53. Freight prepaid: cước phí trả trước
 54. Freight payable at: cước phí thanh toán tại…
 55. Elsewhere: thanh toán tại nơi khác (khác POL và POD)
 56. Freight as arranged: cước phí theo thỏa thuận
 57. Said to contain (STC): kê khai gồm có
 58. Shipper’s load and count (SLAC): chủ hàng đóng và đếm hàng
 59. Gross weight: trọng lượng tổng ca bi
 60. Lashing: chằng
 61. Volume weight: trọng lượng thể tích (tính cước LCL)
 62. Measurement: đơn vị đo lường
 63. As carrier: người chuyên chở
 64. As agent for the Carrier: đại lý của người chuyên chở
 65. Shipmaster/Captain: thuyền trưởng
 66. Liner: tàu chợ
 67. Voyage: tàu chuyến
 68. Bulk vessel: tàu rời
 69. Charter party: vận đơn thuê tàu chuyến
 70. Detention: phí lưu container tại kho riêng
 71. Demurrrage: phí lưu contaner tại bãi
 72. Storage: phí lưu bãi của cảng (thường cộng vào demurrage)
 73. Cargo Manifest: bản lược khai hàng hóa
 74. Ship rail: lan can tàu
 75. Transit time: thời gian trung chuyển
 76. Departure date: ngày khởi hành
 77. Frequency: tần suất số chuyến/tuần
 78. Connection vessel/feeder vessel: tàu nối/tàu ăn hàng
 79. Shipped on board: giao hàng lên tàu
 80. Full set of original BL (3/3): bộ đầy đủ vận đơn gốc (thường 3/3 bản gốc)
 81. Master Bill of Lading (MBL): vận đơn chủ (từ Lines)
 82. House Bill of Lading (HBL): vận đơn nhà (từ Fwder)
 83. Back date BL: vận đơn kí lùi ngày
 84. Open-top container (OT): container mở nóc
 85. Flat rack (FR) = Platform container: cont mặt bằng
 86. Refered container (RF) – thermal container: container bảo ôn đóng hàng lạnh
 87. General purpose container (GP): cont bách hóa (thường)
 88. High cube (HC = HQ): container cao (40’HC cao 9’6’’)
 89. Tare: trọng lượng vỏ cont
 90. Cu-Cap: Cubic capacity: thể tích có thể đóng hàng của container (ngoài vỏ cont)
 91. Verified Gross Mass weight (VGM): phiếu khai báo tổng trọng lượng hàng
 92. Safety of Life at sea (SOLAS): Công ước về an toàn sinh mạng con người trên biển
 93. Container packing list: danh sách container lên tàu
 94. Means of conveyance: phương tiện vận tải
 95. Place and date of issue: ngày và nơi phát hành
 96. Trucking: phí vận tải nội địa
 97. Inland haulauge charge (IHC) = Trucking
 98. Lift On-Lift Off (LO-LO): phí nâng hạ
 99. Forklift: xe nâng
 100. Cut-off time: giờ cắt máng
 101. Closing time = Cut-off time
 102. Estimated time of Departure (ETD): thời gian dự kiến tàu chạy
 103. Estimated time of arrival (ETA): thời gian dự kiến tàu đến
 104. Omit: tàu không cập cảng
 105. Roll: nhỡ tàu
 106. Delay: trì trệ, chậm so với lịch tàu
 107. Shipment terms: điều khoản giao hàng
 108. Free hand: hàng thường (shipper tự book tàu)
 109. Nominated: hàng chỉ định
 110. Volume: số lượng hàng book
 111. Laytime: thời gian dỡ hàng
 112. Freight note: ghi chú cước
 113. Bulk container: container hàng rời
 114. Ship’s owner: chủ tàu
 115. Payload = net weight: trọng lượng hàng đóng (ruột)
 116. On deck: trên boong, lên boong tàu
 117. Shipping marks: ký mã hiệu
 118. Merchant: thương nhân
 119. Straight BL: vận đơn đích danh
 120. Bearer BL: vận đơn vô danh
 121. Unclean BL: vận đơn không hoàn hảo (Clean BL: vận đơn hoàn hảo)
 122. Straight BL: vận đơn đích danh
 123. Through BL: vận đơn chở suốt
 124. Negotiable: chuyển nhượng được
 125. Non-negotiable: không chuyển nhượng được
 126. Port-port: giao từ cảng đến cảng
 127. Door-Door: giao từ kho đến kho
 128. Service type (SVC Type): loại dịch vụ (VD: FCL/LCL)
 129. Service mode (SVC Mode): cách thức dịch vụ (VD: CY/CY)
 130. Charterer: người thuê tàu
 131. Agency Agreement: Hợp đồng đại lý
 132. Bulk Cargo: Hàng rời
 133. Multimodal/Combined transport operation =MTO/CTO: Người kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức
 134. Consignor: người gửi hàng (= Shipper)
 135. Consigned to order of = consignee: người nhận hàng
 136. Container Ship: Tàu container
 137. Non Vessel Operating Common Carrier (NVOCC) : Người vận tải công cộng không tàu
 138. Twenty feet equivalent unit(TEU ): Đơn vị container bằng 20 foot
 139. Dangerous goods: Hàng hóa nguy hiểm
 140. Pick up charge: phí gom hàng tại kho (~trucking)
 141. Security charge: phí an ninh (thường hàng air)
 142. International Maritime Organization (IMO):Tổ chức hàng hải quốc tế
 143. Laydays or laytime: Số ngày bốc/dỡ hàng hay thời gian bốc/dỡ hàng
 144. Said to weight: Trọng lượng khai báo
 145. Said to contain: Được nói là gồm có
 146. Terminal: bến
 147. Time Sheet or Layday Statement: Bảng tính thời gian thưởng phạt bốc/dỡ
 148. Transit time: Thời gian trung chuyển
 149. Notice of readiness:Thông báo hàng sẵn sàng để bốc /dỡ
 150. Inland clearance/container deport (ICD): cảng thông quan nội địa
 151. Hazardous goods: hàng nguy hiểm
 152. Dangerous goods note: ghi chú hàng nguy hiểm
 153. Tank container: công-te-nơ bồn (đóng chất lỏng)
 154. Named cargo container: công-te-nơ chuyên dụng
 155. Container: công-te-nơ chứa hàng
 156. Stowage: xếp hàng
 157. Trimming: san, cào hàng
 158. Crane/tackle: cần cẩu
 159. Incoterms: International commercial terms: các điều khoản thương mại quốc tế
 160. EXW: Ex-Works Giao hàng tại xưởng
 161. FCA-Free Carrier: Giao hàng cho người chuyên chở
 162. FAS-Free Alongside ship: Giao dọc mạn tàu
 163. FOB- Free On Board: Giao hàng lên tàu
 164. CFR- Cost and Freight: Tiền hàng và cước phí
 165. CIF- Cost, Insurance and Freight: Tiền hàng,bảo hiểm và cước phí
 166. CIF afloat: CIF hàng nổi (hàng đã sẵn trên tàu lúc kí hợp đồng)
 167. CPT-Carriage Paid To: Cước phí trả tới
 168. CIP-Carriage &Insurance Paid To: Cước phí, bảo hiểm trả tới
 169. DAP-Delivered At Place: Giao tại nơi đến
 170. DAT- Delivered At Terminal: Giao hàng tại bến
 171. DDP – Delivered duty paid: Giao hàng đã thông quan Nhập khẩu
 172. Delivered Ex-Quay (DEQ): giao tai cầu cảng
 173. Delivered Duty Unpaid (DDU) : Giao hàng chưa nộp thuế
 174. Cost: chi phí
 175. Risk: rủi ro
 176. Freighter: máy bay chở hàng
 177. Express airplane: máy bay chuyển phát nhanh
 178. Delivered Ex-Ship (DES): Giao hang tren tau
 179. Seaport: cảng biển
 180. Airport: sân bay
 181. Handle: làm hàng
 182. In transit: đang trong quá trình vận chuyển
 183. Hub: bến trung chuyển
 184. Oversize: quá khổ
 185. Overweight: quá tải
 186. Pre-carriage: Hoạt động vận chuyển nội địa Container hàng xuất khẩu trước khi Container được xếp lên tàu.
 187. Carriage: Hoạt động vận chuyển đường biển từ khi Container hàng được xếp lên tàu tại cảng xếp hàng đến cảng dỡ hàng
 188. On-carriage: Hoạt động vận chuyển nội địa Container hàng nhập khẩu sau khi Container được dỡ khỏi tàu.
 189. Intermodal: Vận tải kết hợp
 190. Trailer: xe mooc
 191. Clean: hoàn hảo
 192. Place of return: nơi trả vỏ sau khi đóng hàng (theo phiếu EIR)
 193. Dimension: kích thước
 194. Tonnage: Dung tích của một tàu
 195. Deadweight– DWT: Trọng tải tàu
 196. FIATA: International Federation of Freight Forwarders Associations: Liên đoàn Các hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế
 197. IATA: International Air Transport Association: Hiệp hội Vận tải Hàng Không Quốc tế
 198. Net weight: khối lượng tịnh
 199. Slot: chỗ (trên tàu) còn hay không
 200. Equipment: thiết bị(ý xem tàu còn vỏ cont hay không)
 201. Empty container: container rỗng
 202. Container condition: điều kiện về vỏ cont (đóng nặng hay nhẹ)
 203. DC- dried container: container hàng khô
 204. Weather working day: ngày làm việc thời tiết tốt
 205. Customary Quick dispatch (CQD): dỡ hàng nhanh (như tập quán tại cảng)
 206. Laycan: thời gian tàu đến cảng
 207. Full vessel’s capacity: đóng đầy tàu (không nêu số lượng cụ thể)
 208. Weather in berth or not – WIBON: thời tiết xấu
 209. Proof read copy: người gửi hàng đọc và kiểm tra lại
 210. Free in (FI): miễn xếp
 211. Free out (FO): miễn dỡ
 212. Free in and Out (FIO): miễn xếp và dỡ
 213. Free in and out stowed (FIOS): miễn xếp dỡ và sắp xếp
 214. Shipped in apparent good order: hàng đã bốc lên tàu nhìn bề ngoài ở trong điều kiện tốt
 215. Laden on board: đã bốc hàng lên tàu
 216. Clean on board: đã bốc hàng lên tàu hoàn hảo
 217. BL draft: vận đơn nháp
 218. BL revised: vận đơn đã chỉnh sửa
 219. Shipping agent: đại lý hãng tàu biển
 220. Shipping note – Phiếu gửi hàng
 221. Stowage plan–Sơ đồ xếp hàng
 222. Remarks: chú ý/ghi chú đặc biệt
 223. International ship and port securiry charges (ISPS): phụ phí an nình cho tàu và cảng quốc tế
 224. Amendment fee: phí sửa đổi vận đơn BL
 225. AMS (Advanced Manifest System fee): yêu cầu khai báo chi tiết hàng hóa trước khi hàng hóa này được xếp lên tàu( USA, Canada)
 226. BAF (Bunker Adjustment Factor):Phụ phí biến động giá nhiên liệu
 227. Phí BAF: phụ phí xăng dầu (cho tuyến Châu Âu)
 228. FAF (Fuel Adjustment Factor) = Bunker Adjustment Factor
 229. CAF (Currency Adjustment Factor): Phụ phí biến động tỷ giá ngoại tệ
 230. Emergency Bunker Surcharge (EBS): phụ phí xăng dầu (cho tuyến Châu Á)
 231. Peak Season Surcharge (PSS):Phụ phí mùa cao điểm.
 232. CIC (Container Imbalance Charge)hay “Equipment Imbalance Surcharge”: phụ phí mất cân đối vỏ container/ phí phụ trội hàng nhập
 233. GRI (General Rate Increase):phụ phí cước vận chuyển (xảy ra vào mùa cao điểm)
 234. PCS (Port Congestion Surcharge): phụ phí tắc nghẽn cảng
 235. SCS (Suez Canal Surcharge): Phụ phí qua kênh đào Suez
 236. COD (Change of Destination): Phụ phí thay đổi nơi đến
 237. Free time = Combined free days demurrage & detention : thời gian miễn phí lưu cont, lưu bãi
 238. Phí AFR: Japan Advance Filling Rules Surcharge (AFR): phí khai báo trước (quy tắc AFR của Nhật)
 239. Phí CCL (Container Cleaning Fee): phí vệ sinh công-te-nơ
 240. WRS (War Risk Surcharge): Phụ phí chiến tranh
 241. Fuel Surcharges (FSC): phụ phí nguyên liệu = BAF
 242. PCS (Panama Canal Surcharge): Phụ phí qua kênh đào Panama
 243. X-ray charges: phụ phí máy soi (hàng air)
 244. Labor fee: Phí nhân công
 245. International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code): mã hiệu hàng nguy hiểm
 246. Estimated schedule: lịch trình dự kiến của tàu
 247. Ship flag: cờ tàu
 248. Weightcharge = chargeable weight
 249. Chargeable weight: trọng lượng tính cước
 250. Tracking and tracing: kiểm tra tình trạng hàng/thư
 251. Security Surcharges (SSC): phụ phí an ninh (hàng air)

Thuật ngữ chuyên ngành thanh toán quốc tế

Từ vựng về thanh toán quốc tế thường phải bao gồm các điều kiện giao nhận incoterms, kèm theo đơn giá và trách nhiệm của từng điều khoản thương mại quốc tế khác nhau…đòi hỏi người lập chứng từ phải hiểu rõ, nếu không sẽ bị thiệt thòi….chính vì vậy, thuật ngữ chuyên ngành thanh toán quốc tế này rất có ích cho những ai soạn thảo hợp đồng ngoại thương, các tín dụng thư, cũng như giải quyết các tranh chấp về hợp đồng gồm thanh toán quốc tế …

 1. Terms of payment = Payment terms
 2. Cash: tiền mặt
 3. Honour = payment: sự thanh toán
 4. Cash against documents (CAD): tiền mặt đổi lấy chứng từ
 5. Open-account: ghi sổ
 6. Letter of credit: thư tín dụng
 7. Reference no: số tham chiếu
 8. Documentary credit: tín dụng chứng từ
 9. Collection: Nhờ thu
 10. Clean collection: nhờ thu phiếu trơn
 11. Documentary collection: Nhờ thu kèm chứng từ
 12. Financial documents: chứng từ tài chính
 13. Commercial documents: chứng từ thương mại
 14. D/P: Documents against payment: nhờ thu trả ngay
 15. D/A: Documents agains acceptance: nhờ thu trả chậm
 16. Issuing bank: ngân hàng phát hành LC
 17. Advising bank: ngân hàng thông báo (của người thụ hưởng)
 18. Confirming bank: ngân hàng xác nhận lại LC
 19. Negotiating bank/negotiation: ngân hàng thương lượng/thương lượng thanh toán (chiết khấu)
 20. Revolving letter of credit: LC tuần hoàn
 21. Advanced letter of credit/ Red clause letter of credit: LC điều khoản đỏ
 22. Stand by letter of credit: LC dự phòng
 23. Beneficiary: người thụ hưởng
 24. Applicant: người yêu cầu mở LC (thường là Buyer)
 25. Accountee = Applicant
 26. Applicant bank:ngân hàng yêu cầu phát hành
 27. Reimbursing bank: ngân hàng bồi hoàn
 28. Drafts: hối phiếu
 29. Bill of exchange: hối phiếu
 30. UCP – The uniform Customs and Practice for Documentary credit: các quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ
 31. ISPB- International Standard banking practice for the examination of documents under documentary credits: tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế về kiểm tra chứng từ theo thư tín dụng
 32. Remitting bank: ngân hàng chuyển tiền/ngân hàng nhờ thu
 33. Collecting bank: ngân hàng thu hộ
 34. Paying bank: ngân hàng trả tiền
 35. Claiming bank: ngân hàng đòi tiền
 36. Presenting Bank: Ngân hàng xuất trình
 37. Nominated Bank :Ngân hàng được chỉ định
 38. Credit: tín dụng
 39. Presentation: xuất trình
 40. Banking days: ngày làm việc ngân hàng (thứ bảy không coi là ngày làm việc)
 41. Remittance: chuyển tiền
 42. Protest for Non-payment: Kháng nghị không trả tiền
 43. Telegraphic transfer/Mail transfer: chuyển tiền bằng điện/thư
 44. Telegraphic transfer reimbursement (TTR):hoan tra tien bang dien
 45. Deposit: tiền đặt cọc
 46. Advance = Deposit
 47. Down payment = Deposit
 48. The balance payment: số tiền còn lại sau cọc
 49. LC notification = advising of credit: thông báo thư tín dụng
 50. Maximum credit amount: giá trị tối đa của tín dụng
 51. Applicable rules: quy tắc áp dụng
 52. Amendments: chỉnh sửa (tu chỉnh)
 53. Discrepancy: bất đồng chứng từ
 54. Period of presentation: thời hạn xuất trình
 55. Drawee: bên bị kí phát hối phiếu
 56. Drawer: người kí phát hối phiếu
 57. Latest date of shipment: ngày giao hàng cuối cùng lên tàu
 58. Irrevocable L/C: thư tín dụng không hủy ngang (revocable: hủy ngang)
 59. Defered LC: thư tín dụng trả chậm
 60. Usance LC = Defered LC
 61. LC transferable: thư tín dụng chuyển nhượng
 62. Bank Identified Code(BIC): mã định dạng ngân hàng
 63. Exchange rate: tỷ giá
 64. Swift code: mã định dạng ngân hàng(trong hệ thống swift)
 65. Message Type (MT): mã lệnh
 66. Form of documentary credit: hình thức/loại thư thín dụng
 67. Available with…: được thanh toán tại…
 68. Blank endorsed: ký hậu để trống
 69. Endorsement: ký hậu
 70. Account : tài khoản
 71. Basic Bank Account number (BBAN): số tài khoản cơ sở
 72. International Bank Account Number (IBAN): số tài khoản quốc tế
 73. Application for Documentary credit: đơn yêu cầu mở thư tín dụng
 74. Application for Remittance: yêu cầu chuyển tiền
 75. Application for Collection: Đơn yêu cầu nhờ thu
 76. Delivery authorization: Ủy quyền nhận hàng
 77. Undertaking: cam kết
 78. Disclaimer: miễn trách
 79. Charges: chi phí ngân hàng
 80. Intermediary bank: ngân hàng trung gian
 81. Uniform Rules for Collection (URC):Quy tắc thống nhất về nhờ thu
 82. Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursements Under Documentary Credit (URR) Quy tắc thống nhất về hoàn trả tiền giữa các ngân hàng theo tín dụng chứng từ
 83. Promissory note: kỳ phiếu
 84. Third party documents: Chứng từ bên thứ ba
 85. Cheque: séc
 86. Tolerance: dung sai
 87. Expiry date: ngày hết hạn hiệu lực
 88. Correction: các sửa đổi
 89. Issuer: người phát hành
 90. Mispelling: lỗi chính tả
 91. Typing errors: lỗi đánh máy
 92. Originals: bản gốc
 93. Duplicate: hai bản gốc như nhau
 94. Triplicate: ba bản gốc như nhau
 95. Quadricate: bốn bản gốc như nhau
 96. Fold: …bao nhiêu bản gốc (Vd: 2 fold: 2 bản gốc)
 97. First original: bản gốc đầu tiên
 98. Second original: bản gốc thứ hai
 99. Third original: bản gốc thứ ba
 100. International Standby Letter of Credit: Quy tắc thực hành Tín dụng dự phòng quốc tế (ISP 98)
 101. Copy: bản sao
 102. Shipment period: thời hạn giao hàng
 103. Dispatch: gửi hàng
 104. Taking in charge at: nhận hàng để chở tại…
 105. Comply with: tuân theo
 106. Field: trường (thông tin)
 107. Transfer: chuyển tiền
 108. Bank slip: biên lai chuyển tiền
 109. Bank receipt = bank slip
 110. Signed: kí (tươi)
 111. Drawing: việc ký phát
 112. Advise-through bank = advising bank: ngân hàng thông báo
 113. Currency code: mã đồng tiền
 114. Sender : người gửi (điện)
 115. Receiver: người nhận (điện)
 116. Value Date: ngày giá trị
  Ordering Customer: khách hàng yêu cầu (~applicant)
 117. Instruction : sự hướng dẫn (với ngân hàng nào)
 118. Interest rate: lãi suất
 119. Telex: điện Telex trong hệ thống tín dụng
 120. Domestic L/C: thư tín dụng nội địa
 121. Import L/C: thư tín dụng nhập khẩu
 122. Documentary credit number: số thư tín dụng
 123. Mixed Payment: Thanh toán hỗn hợp
 124. Abandonment: sự từ bỏ hàng
 125. Particular average: Tổn thất riêng
 126. General average: Tổn thất chung
 127. Declaration under open cover: Tờ khai theo một bảo hiểm bao
 128. Society for Worldwide Interbank and Financial Telecomunication (SWIFT): hiệp hội viễn thông liên ngân hàng và các tổ chức tài chính quốc tế

Thuật ngữ chuyên ngành đàm phán (thương lượng) giao dịch thương mại

Khi nói về đàm phán, tức là nói về tài trí, kỹ năng đàm phán trong kinh doanh, là bước đầu tiên trước khi soạn thảo lên hợp đồng ngoại thương, trong thương lượng điều kiện là phải thôgn suốt các điều kiện thanh toán quốc tế, mặt lợi va hại của chúng, đôi khi phải nhường 1 bước đế tiến 3 bước….vì vậy, từ vựng chuyên ngành đàm phán trong hợp đồng ngoại thương rất hữu ích cho những đối tượng trên.

 1. Inquiry: đơn hỏi hàng
 2. Enquiry = inquiry = query
 3. Purchase: mua hàng
 4. Procurement: sự thu mua hàng
 5. Inventory: tồn kho
 6. Sales off: giảm giá
 7. Free of charge (FOC)
 8. Buying request = order request = inquiry
 9. Negotiate/negotiation: đàm phán
 10. Price countering: hoàn giá, trao đổi giá (~ bargain: mặc cả)
 11. Transaction: giao dịch
 12. Discussion/discuss: trao đổi, bàn bạc
 13. Co-operate: hợp tác
 14. Sign: kí kết
 15. Quote: báo giá
 16. Release order: đặt hàng (ai)
 17. Give sb order: cho ai đơn đặt hàng
 18. Assurance: sự đảm bảo
 19. Sample: mẫu hàng (kiểm tra chất lượng)
 20. Discount: giảm giá (request for discount/offer a discount)
 21. Trial order : đơn đặt hàng thử
 22. Underbilling: giảm giá trị hàng trên invoice
 23. Undervalue = Underbilling
 24. PIC – person in contact: người liên lạc
 25. Person in charge: người phụ trách
 26. Quotation: báo giá
 27. Offer = quotation
 28. Validity: thời hạn hiệu lực (của báo giá)
 29. Price list: đơn giá
 30. RFQ = request for quotation = inquiry: yêu cầu hỏi giá/đơn hỏi hàng
 31. Requirements: yêu cầu
 32. Commission Agreement: thỏa thuận hoa hồng
 33. Non-circumvention, non-disclosure (NCND): thỏa thuận không gian lận, không tiết lộ thông tin
 34. Memorandum of Agreement: bản ghi nhớ thỏa thuận
 35. Deal: thỏa thuận
 36. Fix: chốt
 37. Deduct = reduce: giảm giá
 38. Bargain: mặc cả
 39. Rate: tỉ lệ/mức giá
 40. Throat-cut price: giá cắt cổ
 41. Match: khớp được
 42. Target price: giá mục tiêu
 43. Terms and conditions: điều khoản và điều kiện
 44. Feedback: phản hồi của khách
 45. Minimum order quantity (MOQ): số lượng đặt hàng tối thiểu
 46. Complaints: khiếu kiện, phàn nàn
 47. Company Profile: hồ sơ công ty
 48. Input /raw material: nguyên liệu đầu vào
 49. Quality assurance (QA): bộ phận quản lý chất lượng
 50. Quality Control (QC): bộ phận quản lý chất lượng

Thuật ngữ chuyên ngành hợp đồng ngoại thương

Khi nói đến thuật ngữ chuyên ngành ngoại thương, phải kể đến các ngày giao hàng, xuất hàng, kèm theo các điều khoản thanh toán, các tín dụng thư, nói chung gồm 6 yếu tố như tên hàng, đơn giá, thanh tiền; điều kiện giao hàng, thanh toán, trọng tài xét xử…bắt buộc phải có trong một hợp đồng ngoại thương…

 1. Contract: Hợp đồng
 2. Purchase contract: hợp đồng mua hàng
 3. Sale Contract: hợp đồng mua bán
 4. Sales contract = Sales contract
 5. Sales and Purchase contract: hợp đồng mua bán ngoại thương
 6. Principle agreement: hợp đồng nguyên tắc
 7. Expiry date: ngày hết hạn hợp đồng
 8. Come into effect/come into force: có hiệu lực
 9. Article: điều khoản
 10. Validity: thời gian hiệu lực
 11. Authenticated: xác nhận (bởi ai. VD: đại sứ quán)
 12. Goods description: mô tả hàng hóa
 13. Commodity = Goods description
 14. Items: hàng hóa
 15. Cargo: hàng hóa (vận chuyển trên phương tiện)
 16. Quantity: số lượng
 17. Quality specifications: tiêu chuẩn chất lượng
 18. Documents required: chứng từ yêu cầu
 19. Shipping documents: chứng từ giao hang
 20. Terms of payment: điều kiện thanh toán
 21. Unit price: đơn giá
 22. Amount: giá trị hợp đồng
 23. Grand amount: tổng giá trị
 24. Settlement: thanh toán
 25. Delivery time: thời gian giao hàng
 26. Institute cargo clause A/B/C : điều kiện bảo hiểm loại A/B/C
 27. Lead time: thời gian làm hàng
 28. Packing/packaging: bao bì, đóng gói
 29. Standard packing: đóng gói tiêu chuẩn
 30. Arbitration: điều khoản trọng tài
 31. Force mejeure: điều khoản bất khả kháng
 32. Terms of maintainance: điều khoản bào trì, bảo dưỡng
 33. Terms of guarantee/warranty: điều khoản bảo hành
 34. Terms of installation and operation: điều khoản lắp đặt và vận hành
 35. Terms of test running: điều khoản chạy thử
 36. Model number: số mã/mẫu hàng
 37. Heat treatment: xử lý bằng nhiệt
 38. Dosage: liều lượng
 39. Exposure period: thời gian phơi/ủ (với hàng cần hun trùng)
 40. Penalty: điều khoản phạt
 41. Claims: Khiếu nại
 42. Disclaimer: sự miễn trách
 43. Act of God = force majeure: bất khả kháng
 44. Inspection: giám định
 45. Dispute: tranh cãi
 46. Liability : trách nhiệm
 47. On behalf of: đại diện/thay mặt cho
 48. Subject to: tuân thủ theo
 49. Brandnew: mới hoàn toàn
 50. General Conditions: các điều khoản chung
 51. Vietnam International Arbitration Centre at the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VIAC): trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam tại Phòng
 52. Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam
 53. Signature: chữ kí
 54. Stamp: đóng dấu
 55. In seaworthy cartons packing: Đóng gói thùng carton phù hợp với vận tải biển
 56. Date of manufacturing: ngày sản xuất
 57. Label/labelling: nhãn hàng hóa/dán nhãn hàng hóa
 58. Inner Packing: chi tiết đóng gói bên trong
 59. Outer packing: đóng gói bên ngoài
 60. Unit: đơn vị
 61. Piece: chiếc, cái
 62. Sheet: tờ, tấm
 63. Pallet: pallet
  Roll: cuộn
 64. Bundle: bó
 65. Set: bộ
 66. Cbm: cubic meter (M3): mét khối
 67. Case: thùng, sọt
 68. Jar: chum
 69. Box: hộp
 70. Bag: túi
 71. Basket: rổ, thùng
 72. Drum: thùng (rượu)
 73. Barrel: thùng (dầu, hóa chất)
 74. Can: can
 75. Carton: thùng carton
 76. Bottle: chai
 77. Bar: thanh
 78. Crate: kiện hàng
 79. Package: kiện hàng
 80. Combo: bộ sản phẩm
 81. Pair: đôi
 82. Carboy: bình
 83. Offset: hàng bù
 84. Free of charge (FOC): hàng miễn phí
 85. Compensation: đền bù, bồi thường
 86. All risks: mọi rủi ro
 87. War risk: bảo hiểm chiến tranh
 88. Protest/strike: đình công
 89. Processing Contract: hợp đồng gia công
 90. Loss: tỉ lệ hao hụt (hàng gia công/SXXK)
 91. FOB contract: hợp đồng FOB (thường cho hàng SXXK)

Thuật ngữ chuyên ngành chứng từ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

Khi nói đến giao hàng hàng hóa xuất nhập khẩu, phải nói đến vận đơn vận tải, các hình thức vận tải khác nhau tương ứng các loại vận đơn khác nhau, và phải thấu hiểu các điều khoản incoterm thì mới mang lại lợi ích khi lập nên hợp đồng giao nhận vận tải quốc tế…

 1. Telex release: điện giải phóng hàng (cho Bill Surrender)
 2. Telex fee: phí điện giải phóng hàng
 3. Airway bill: Vận đơn hàng không
 4. Master Airway bill (MAWB): vận đơn(chủ) hàng không
 5. House Airway bill (HAWB): vận đơn (nhà) hàng không
 6. Express release: giải phóng hàng nhanh (cho seaway bill)
 7. Sea waybill: giấy gửi hàng đường biển
 8. Surrender B/L: vận đơn giải phóng hàng bằng điện/vận đơn xuất trình trước
 9. Bill of Lading (BL): vận đơn đường biển
 10. Ocean Bill of Lading = BL
 11. Marine Bill of Lading = BL
 12. Switch Bill of Lading: vận đơn thay đổi so vận đơn gốc
 13. Receipt for shipment BL: vận đơn nhận hàng để chở
 14. Railway bill: Vận đơn đường sắt
 15. Cargo receipt: Biên bản giao nhận hàng
 16. Bill of truck: Vận đơn ô tô
 17. Booking note/booking confirmation: thỏa thuận lưu khoang/thuê slots
 18. Shipping instruction: hướng dẫn làm BL
 19. Shipping advice/shipment advice: Thông tin giao hàng
 20. Sales Contract/Sale contract/Contract/Purchase contract: Hợp đồng ngoại thương
 21. Purchase order: đơn đặt hàng
 22. Delivery order: lệnh giao hàng
 23. Proforma invoice: hóa đơn chiếu lệ
 24. Commercial invoice: hóa đơn thương mại
 25. Non-commercial invoice: hóa đơn phi mậu dịch (hàng không thanh toán –FOC)
 26. Provisional Invoice: Hóa đơn tạm thời (tạm thời cho các lô hàng, chưa thanh toán)
 27. Final invoice: Hóa đơn chính thức
 28. Certified Invoice: Hóa đơn xác nhận (thường của đại sứ quán hoặc VCCI)
 29. Consular Invoice: Hóa đơn lãnh sự (xác nhận của đại sứ quán)
 30. Customs invoice: hóa đơn hải quan (chỉ phục vụ cho việc thông quan)
 31. Tax invoice: hóa đơn nộp thuế
 32. Arrival notice: Thông báo hàng tới/đến
 33. Notice of arrival = Arrival notice
 34. Notice of readiness: thông báo hàng sẵn sàng de van chuyen
 35. Test certificate: giấy chứng nhận kiểm tra
 36. Certificate of phytosanitary: chứng thư kiểm dịch thực vật
 37. Certificate of fumigation: chứng thư hun trùng
 38. Certificate of origin: chứng nhận nguồn gốc xuất xứ
 39. Goods consigned from: hàng vận chuyển từ ai
 40. Goods consigned to: hàng vận chuyển tới ai
 41. Third country invoicing: hóa đơn bên thứ ba
 42. Authorized Certificate of origin: CO ủy quyền
 43. Back-to-back CO: CO giáp lưng
 44. Specific processes: công đoạn gia công chế biến cụ thể
 45. Product Specific Rules (PSRs): Quy tắc cụ thể mặt hàng
 46. Regional Value content – RVC: hàm lượng giá trị khu vực (theo tiêu chỉ tỉ lệ %)
 47. Change in Tariff classification: chuyển đổi mã số hàng hóa
 48. CTH: Change in Tariff Heading: chuyển đổi mã số hàng hóa mức độ 4 số (nhóm)
 49. CTSH: Change in Tariff Sub-heading: chuyển đổi mã số hàng hóa mức độ 6 số (phân nhóm)
 50. CC: Change in Tariff of Chapter chuyển đổi mã số hàng hóa mức độ chương
 51. Issue retroactively: CO cấp sau
 52. Accumulation: xuất xứ cộng gộp
 53. De minimis: tiêu chí De Minimis
 54. Certified true copy: xác nhận bản cấp lại đúng như bản gốc
 55. Direct consignment: quy tắc vận chuyển trực tiếp
 56. Partial cumulation: cộng gộp từng phần
 57. Exhibitions: hàng phục vụ triển lảm
 58. Origin criteria: tiêu chí xuất xứ
 59. Wholly obtained (WO): xuất xứ thuần túy
 60. Not wholly obtained: xuất xứ không thuần túy
 61. Rules of Origin (ROO): quy tắc xuất xứ
 62. Shelf Life List: bảng kê thời hạn sử dụng hàng hóa (hàng thực phẩm)
 63. Production List: danh sách quy trình sản xuất
 64. Inspection report: biên bản giám định
 65. Certificate of weight: chứng nhận trọng lượng hàng
 66. Certificate of quantity: chứng nhận số lượng
 67. Certificate of quality: chứng nhận chất lượng
 68. Certificate of weight and quality: chứng nhận trọng lượng và chất lượng
 69. Certificate of analysis: Chứng nhận phân tích kiểm nghiệm
 70. Certificate of health: chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
 71. Certificate of sanitary = Certificate of health
 72. Veterinary Certificate – Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật
 73. Insurance Policty/Certificate: đơn bảo hiểm/chứng thư bảo hiểm
 74. Benefiary’s certificate: chứng nhận của người thụ hường
 75. Cargo insurance policy: đơn bảo hiểm hàng hóa
 76. Packing list: phiếu đóng gói
 77. Detaild Packing List: phiếu đóng gói chi tiết
 78. Weight List: phiếu cân trọng lượng hàng
 79. Mates’ receipt: biên lai thuyền phó
 80. List of containers: danh sách container
 81. Debit note: giấy báo nợ
 82. Beneficiary’s receipt: biên bản của người thụ hưởng
 83. Certificate of Free Sales: Giấy chứng nhận lưu hành tự do
 84. Letter of guarantee: Thư đảm bảo
 85. Letter of indemnity: Thư cam kết
 86. Material safety data sheet (MSDS): bản khai báo an toàn hóa chất
 87. Report on receipt of cargo (ROROC): biên bản kết toán nhận hàng với tàu
 88. Statement of fact (SOF): biên bản làm hàng
 89. Tally sheet: biên bản kiểm đếm
 90. Time sheet: Bảng tính thưởng phạt bốc dỡ
 91. International Standards for Phytosanitary Measures 15: Tiêu chuẩn quốc tế khử trung theo ISPM 15
 92. Survey report: biên bản giám định
 93. Laycan: thời gian tàu đến cảng
 94. Certificate of shortlanded cargo (CSC): Giấy chứng nhận hàng thiếu
 95. Cargo Outturn Report (COR): Biên bản hàng đổ vỡ hư hỏng
 96. Shipping documents: chứng từ giao hàng
 97. Forwarder’s certificate of receipt: biên lai nhận hàng của người giao nhận
 98. Consignment note: giấy gửi hàng
 99. Pre-alert: bộ hồ sơ (agent send to Fwder) trước khi hàng tới
 100. Certificate of inspection: chứng nhận giám định
 101. Application for Marine Cargo Insurance: giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển
 102. Shipper certification for live animal: xác nhận của chủ hàng về động vật sống
 103. Nature of goods: Biên bản tình trạng hàng hóa
 104. Office’s letter of recommendation: Giấy giới thiệu
 105. Balance of materials : bảng cân đối định mức

Đây là tài liệu sưu tầm, tuy nhiên, chúng tôi đã xem qua và rất chuẩn, rất tin tưởng, chúng tôi rất mong nhận được đóng góp của bạn để từ vựng xuất nhập khẩu tiếng Anh càng đầy đủ nhơn. Để dịch được tài liệu chuyên ngành xuất nhập khẩu thì bắt buộc bạn phải biết những thuật ngữ xuất nhập khẩu tiếng Anh này.

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top