Cầu đường: Thuật ngữ thí nghiệm vật liệu cầu đường Anh – Việt

Thuật ngữ thí nghiệm vật liệu sử dụng trong xây dựng cầu đường (Thuật ngữ thí nghiệm vật liệu tiếng Anh chuyên ngành cầu đường), các thuật ngữ dùng trong công tác thí nghiệm xây dựng cầu đường tiếng Anh – tiếng Việt.

Tiếng Anh cầu đường: Thuật ngữ thí nghiệm vật liệu cầu đường Anh - Việt

 

ENGLISHTIẾNG VIỆT
Standard concrete mix designThiết kế cấp phối BTXM tiêu chuẩn
Fine aggregatesCốt liệu mịn
Coarse aggregatesCốt liệu thô
TypeLoại
Fineness modulusMô đun độ lớn
Specific gravityTrọng lượng riêng
Moisure contentĐộ ẩm thành phần
AbsorbtionĐộ hút nước
Unit weightTrọng lượng đơn vị
Admixture dosage Liều lượng phụ gia
Compressive strengthCường độ nén
Compressive strength at 7 daysCường độ trung bình sau 7 ngày
Compressive strength at 28 daysCường độ trung bình sau 28 ngày
Maximum air contentĐộ lỗ rỗng lớn nhất
Maximum slumpĐộ sụt lớn nhất
Slump after mixĐộ sụt sau khi trộn
Organic contentTạp chất hữu cơ
Clay lumpsCục sét
Clay, silt, dust passingLượng bụi bẩn qua lỗ sàng
Sand equivalentHệ số tương đương cát
Water absorbtionHấp thụ nước
SoundnessĐộ bền
Sieve analysisPhân tích sàng
Sieve sizeCỡ sàng
Cumulation retainedLượng đọng trên sàng
Total passing percentTỷ lệ (%) lọt sàng
Normal consistency of hydraulic cementLượng nước tiêu chuẩn
Initial time of setting – Vicat testThời gian bắt đầu đông kết
Final time of setting – Vicat testThời gian kết thúc đông kết
Compressive strength – rapid methodCường độ nén(Phương pháp nhanh)
TemperatureNhiệt độ
Fineness by the No. 200 sieveĐộ mịn (tỷ lệ qua sàng 0,074)sàng lọc với 70% đến 80% lọt qua mắt sàng 75m (No.200)

Nguồn: Công Ty Dịch Thuật Phú Ngọc Việt Sưu tầm

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top