Tên tiếng Anh của các cơ quan hành chính

Thông tư số 03/2009/TT-BNG dịch tên tiếng Anh của các cơ quan hành chính là văn bản do Bộ Ngoại Giao ban hành ngày 09/07/2009. Thông tư này hướng dẫn dịch quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính Nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại.

thông tư số 03/2009/tt-bng dịch tên tiếng Anh của các cơ quan hành chính

Nội dung thông tư số 03/2009/TT-BNG

Thông tư số 03/2009/TT-BNG dịch tên tiếng Anh của các cơ quan hành chính là văn bản gồm 2 điều khoản:

Điều 1: phạm vi và nội dung dịch sang tiếng Anh

Điều 2: tổ chức thực hiện.

Thông tư số 03/2009/TT-BNG được xem là thông tư giới thiệu đầy đủ nhất tên bằng tiếng Anh của Quốc hiệu, tên cơ quan và chức danh trong hệ thống hành chính nhà nước cấp trung ương; tên của các đơn vị thuộc cơ quan và Uỷ ban nhân dân các cấp; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Phôi bằng tiếng Anh là gì?

Dịch tiếng Anh

Xem toàn bộ văn bản Thông tư số 03/2009/TT-BNG dịch tên tiếng Anh của các cơ quan hành chính tại đây.

Các bảng phụ lục của thông tư số 03/2009/TT-BNG

Ngoài các điều khoản, thông tư số 03/2009/TT-BNG còn bao gồm 11 bảng phụ lục hướng dẫn dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại, cụ thể:

– Bảng 1. Quốc hiệu, chức danh Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước

– Bảng 2. Tên của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang bộ

– Bảng 3. Tên của các Cơ quan thuộc Chính phủ

– Bảng 4. Chức danh Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

– Bảng 5. Văn phòng Chủ tịch nước và chức danh Lãnh đạo Văn phòng

– Bảng 6. Tên chung của các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ

– Bảng 7. Chức danh từ cấp Thứ trưởng và tương đương đến Chuyên viên các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

– Bảng 8. Chức danh của Lãnh đạo các Cơ quan thuộc Chính phủ

– Bảng 9. Tên của các đơn vị và chức danh Lãnh đạo của các đơn vị cấp tổng cục (Tổng cục, Ủy ban …)

– Bảng 10. Tên thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, xã và các đơn vị trực thuộc

– Bảng 11. Chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức chính quyền địa phương các cấp

Thông tư số 03/2009/TT-BNG quy định các ký hiệu viết tắt tiếng Anh của các cơ quan nhà nước

Được sự nhất chí, thống nhất của các bộ, ngành, Bộ Ngoại giao ban hành văn bản hướng dẫn dịch Quốc tịch, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại. Vì vậy mà tên viết tắt theo chữ cái tiếng Anh của các bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được dịch trên cơ sở thực tế các cơ quan đã sử dụng trong các văn bản đối ngoại. Bạn có thể sử dụng các ký hiệu viết tắt bằng tiếng Anh này thay vì dùng cụm từ đầy đủ.

Chẳng hạn:

Bộ Ngoại giao có ký hiệu viết tắt là MOFA (Ministry of Foreign Affairs)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ký hiệu viết tắt là MPI (Ministry of Planning and Investment)

Theo điều 2 thì thông tư số 03/2009/TT-BNG có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày đăng công báo. Trong quá trình dịch thuật, bạn có vướng mắc nào có thể liên hệ với Trung tâm Biên phiên dịch Quốc Gia Bộ Ngoại giao để tham khảo về cách dịch cụ thể. Trường hợp nếu bạn có nhu cầu dịch thuật văn bản chính xác, nhanh trong ngày thì hãy liên hệ với công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt ở Bình Thạnh, TPHCM nhé.

5/5 - (2 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top