presently, at present/just now, soon

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt presently, at present/just now, soon. Dưới đây, Công ty dịch thuật công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ dễ gây nhầm lẫn này. Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt khuyên học viên hãy dùng tài liệu  này cùng với các từ điển Anh-Anh khác như Oxford, Cambridge sẽ là hành trang không thể thiếu cho những ai muốn nắm vững cách dùng từ tiếng Anh cho dù ở bất kỳ tình huống nào.

Dich vu visagia han visagiay phep lao dongmien thi thuc

Phân biệt cách dùng presently, at present/just now, soon

–      We have no news about it at present/just now.

Hiện nay/ngay bây giờ chúng tôi chưa có tin gì về điều đó cả.

(presently = “now”: bây giờ trong tiếng Mỹ)

–      Just give me a moment. I’ll be with you presently.

Hãy chờ tôi một chút. Tôi sẽ ra ngay đây.

(Không dùng *at present/just now*)

(= soon, in a moment: ngay, trong chốc lát; từ này đã lỗi thời)

–      I’ll soon know the result of my test.

Chẳng bao lâu nữa tlôi sẽ biết kết quả bài kỉêm tra của tôi.

(=in the near future: trong tương lai gần nhưng không nhất thiết phải ngay lập tức giống như presently)

–      At present we’re staying with our son

Hiện nay chúng tôi đang ở với con trai.

(= currently: hiện nay, hiện thời)

Nếu thấy hữu ích, hãy đánh giá SAO (thang điểm 1-10) cho bài viết này và giới thiệu cho các bạn khác cùng học với https://dichthuat.org vì chúng tôi đang cập nhật hàng ngày để ngày càng phong phú thêm kho tài liệu này.

4.8/5 - (276 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top