Không có việc gì khó Chỉ sợ lòng không bền đào núi và lấp biển Quyết chí ắt làm lên tiếng Anh là gì?

Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm lên

(Hồ Chí Minh)

dịch sang tiếng Anh là gì?

Không có việc gì khó  Chỉ sợ lòng không bền  đào núi và lấp biển  Quyết chí ắt làm lên tiếng Anh là gì

Bài này có nhiều cách dịch khác nhau, tuy nhiên PNVT tạm dịch như sau :

“No job is hard if one’s will is enduring; Even digging down the Mountain, or filling up the Ocean is done by one’s will”.

“Written by Ho Chi Minh”

Có thể dùng câu “there’s a will, there’s a way” –> có công mài sắt có ngày nên kim để thay thế cho 2 câu đầu

Còn đào núi và lắp biển, quyết chí ắt làm nên, có thể dịch là “Everything’s impossible like digging down the mountain or filling up the ocean”…. Xem thêm dịch tiếng Anh sang tiếng Việt

Bạn có thể đóng góp bằng ghi chú vào comment hoặc email [email protected]

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top