Hộ ghép trong hộ khẩu tiếng Anh là gì?

Hộ ghép được biết là hộ (nhân khẩu) không có chỗ ở, không có hộ khẩu, được người quen, người thân cho ở nhờ, và để dễ quản lý, và không liên can  đến việc mua bán nhà, thì chủ hộ có thể yêu cầu công an địa phương tiến hành lặp hộ khẩu để họ có nơi tá túc, nếu không thì gọi là người vô gia cư. Vậy hộ ghép tiếng Anh là gì? Để dùng đúng thuật ngữ thì chúng ta nên hiểu rõ khái niệm trên thì tự nhiên sẽ tìm được thuật ngữ chính xác.

hộ ghép tiếng Anh là gì

Hộ ghép tiếng Anh là gì?

Hộ ghép là hộ được cho ở nhờ để cho hợp pháp hóa chỗ ở, còn chủ quyền thì không liên quan gì. Nghĩa là có trường hợp hộ ghép gây khó khăn khi tiến hành thủ tục mua bán nhà, chuyển quyền sở hữu nhà…

Vậy hộ ghép là hộ mà chủ hộ cho phép ở, chứ không liền quan gì chủ quyền, cho nên dùng thuật ngữ sheltered housing là chính xác.

Vậy hộ ghép tiếng Anh gì đã được hóa giải một cách hoạn mục, vấn đề thuật ngữ sẽ được dùng đúng khi chúng ta biết rõ bản chất của nó.

5/5 - (3 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top