1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

district, area, region

Phân biệt cách dùng district, area, region

–    The Sahara desert covers an enormous area.

Sa mạc Sahara nằm trên một diện tích rộng lớn.

(Không dùng  * district*, * region*)

(= surface measurement: diện tích; area có thể rộng hoặc hẹp)

–    This district/area of London is mainly resi­dential.

Khu vực này của Luân Đôn chủ yếu là khu dân cư chính.

(Không dùng  * region*)

 (district là một vùng nằm trong một vùng rộng lớn hơn: the Lake DistrictofNorthern Hng-land: Vùng hồ miền bắc nước Anh)

–    The whole of our region/area has been af­fected by drought.

Toàn bộ khu vực/vùng của chúng ta bị ảnh hưởng của hạn hán.

(region: một vùng của đất nước: the rock formations of south eastern region are made up of shade, chalk and limestone: đá của vùng đông nam được hình thành từ đá phiến sét , đá phấn và đá vôi)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại https://dichthuat.org.

district, area, region
3.5 (69%) 20 votes

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}