diminish, cut down (on)

Phân biệt cách dùng diminish, cut down (on)

–    It’s almost   impossible to cut down (on) the number of imported cars.

Hầu như không thể giảm được số lượng ô tô nhập khẩu.

(Không dùng  * diminish*)

(= actively to reduce: giảm xuống một cách chủ động)

–    The demand for cars is unlikely to diminish.

Nhu cầu về ô tô không thể giảm đi được.

(= get less: giảm bớt, thu nhỏ)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại https://dichthuat.org.

Scroll to Top