1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

diminish, cut down (on)

Phân biệt cách dùng diminish, cut down (on)

–    It’s almost   impossible to cut down (on) the number of imported cars.

Hầu như không thể giảm được số lượng ô tô nhập khẩu.

(Không dùng  * diminish*)

(= actively to reduce: giảm xuống một cách chủ động)

–    The demand for cars is unlikely to diminish.

Nhu cầu về ô tô không thể giảm đi được.

(= get less: giảm bớt, thu nhỏ)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại https://dichthuat.org.

diminish, cut down (on)
Đánh giá bài viết!

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}