Confucius Institute Headquarters tiếng Anh là gì?

Confucius Institute Headquarters tiếng Anh là gì? Tổng bộ Học viện Khổng Tử

Confucius Institute Headquarters tiếng Anh là gì

Chữ Confucius nghĩa là Khổng Tử

Học viện Khổng Tử (giản thể: 孔子学院; phồn thể: 孔子學院; bính âm: kǒngzǐ xuéyuàn; Hán Việt: Khổng Tử học viện; tiếng Anh: Confucius Institute)

5/5 - (2 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top