Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tiếng Anh là gì?

Để biết Cơ chế một cửa liên thông tiếng Anh là gì? chúng ta cùng tìm hiểu cơ chế một cửa tiếng Anh là gì? cơ chế một cửa là gì? cơ chế một cửa liên thông là gì? Đây là những thuật ngữ tương đối khó hiểu, tuy không còn mới lạ gì.

Dịch thuật công chứng

Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự

cơ chế một cửa liên thông tiếng anh là gì

Cơ chế một cửa là gì?

Căn cứ Khoản 1, điều 1 của Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg về quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông định nghĩa: Cơ chế một cửa là cách thức giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của một cơ quan hành chính nhà nước trong việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước.

Cơ chế một cửa liên thông là gì?

Căn cứ Khoản 2, điều 1 của Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg về quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông định nghĩa: Cơ chế một cửa liên thông là cách thức giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp hoặc giữa các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của một cơ quan hành chính nhà nước.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếng Anh là gì?

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếng Anh là The dossier-receiving and result-delivering section

Cơ chế một cửa tiếng Anh là gì?

Cơ chế một cửa tiếng Anh là One-stop-shop mechanism

Cơ chế một cửa liên thông tiếng Anh là gì?

Cơ chế một cửa liên thông tiếng Anh là inter-agency one-stop-shop mechanism

Như vậy, bài viết này làm rõ khái niệm cơ chế một cửa là gì, cơ chế một cửa liên thông là gì? cơ chế một cửa tiếng Anh là gì? cơ chế một cửa liên thông tiếng Anh là gì? đây là những thuật ngữ tương đối mới lạ ở Việt Nam.

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top