Bài tập về phrasal verbs trắc nghiệm có đáp án (bài 6)

Bài tập về phrasal verbs trắc nghiệm có đáp án (bài 6) gồm 10 câu / > 1500 câu được người bản xứ biên soạn và thiết kế lại lồng vào bài tập cụm giới từ này để người học dễ dàng nắm bắt được cấu tạo của cụm động từ, và đặc biệt phần danh sách tổng hợp phrasal verb và phần giải thích chi tiết cho từng câu hỏi sau khi hoàn thành bài tập và nhấn XEM KẾT QUẢ ở cuối bài. Bài tập này yêu cầu thay thế từ in nghiêng bằng 1 trong 3 đáp án bên dưới câu hỏi. Chúng ta BẮT BẮT nhé.

Bài tập về phrasal verbs trắc nghiệm có đáp án (bài 6) gồm 10 câu / 1500 câu được người bản xứ biên soạn và được chúng tôi thiết kế lại để mang lại thuận tiện nhất cho người học, đặc biệt là phần giải thích cụ thể cho từng câu hỏi, kèm theo danh sách từ vựng về phrasal verbs giúp người học biết tại sao phải dùng phrasal verbs cho từng câu hỏi.

Bài tập: Chọn từ đồng nghĩa với từ in nghiêng đậm (Choose the appropriate idiomatic expressions to substitute for the italicized words or words in bold in each sentence below). BẮT ĐẦU làm bài nhé!
Bắt đầu
Congratulations - you have completed Bài tập về phrasal verbs trắc nghiệm có đáp án (bài 6) - 10 câu.You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.Your performance has been rated as %%RATING%%
Câu bạn đã chọn được bôi đậm dưới đây.

 

Xem thêm tổng hợp phrasal verb

Bài tập về phrasal verb trắc nghiệm có đáp án (bài 41)

Lợi ích của Bài tập về phrasal verbs trắc nghiệm có đáp án (bài 6)

bài tập về phrasal verbs

– Miễn phí 100%, học mọi lục mọi nơi

– Tiện lợi nhất khi kết hợp danh sách tổng hợp phrasal verb khi “bí” về bất kỳ cụm động từ, xem link trên

– Được giải thích chi tiết từng câu hỏi làm cơ sở để nhớ lâu

– Những câu hỏi trong bài 6 này, đồng thời cũng là những mẫu câu chuẩn để áp dụng, an tâm sử dụng vì do người bản xứ biên soạn

– Nhớ lâu và sử dụng cấu trúc phrasal verb chính xác

– Có thể đóng góp gởi thêm bài tập, góp ý…và Bình luận bên dưới bài viết

– Làm đi làm lại cùng một bài, mỗi lần làm là khác nhau vì vị trí câu hỏi và trả lời hoán đổi

– Thiết kế layout bài tập dễ dàng, làm xong là biết luôn kết quả khi nhấn nút XEM KẾT QUẢ

Cách nhớ lâu phrasal verbs trong tiếng Anh

– Học nguyên cấu trúc phrasal verb, không học riêng lẻ

– Nắm rõ cấu trúc và cách dùng cụm giới từ

– Đặt câu với phrasal verb đã học, ít nhất 2-3 câu, trường hợp không an tâm câu mình đặt, có thể học thuộc lòng câu hỏi trên và từ đó “sáng tạo” thêm

– Áp dụng vào thực tế

– Quy tắc: Không có quy tắc nào, chỉ học thuộc lòng và áp dụng thì mới nhớ lâu

Cách làm tốt Bài tập về phrasal verbs trắc nghiệm

– Kết hợp danh sách tổng hợp phrasal verbs ở trên

– Nhớ rõ cấu trúc từng cụm từ, vừa đọc câu hỏi là biết ngay câu trả lời

Kết luận: Bài tập về phrasal verbs trắc nghiệm có đáp án (bài 6) thực sự mang lại lợi ích cho người học tiếng Anh. Bạn có thể đóng góp để chúng tôi tải thêm bài tập cho người học tiếng Anh, tạo hứng thú thêm cho người học hoặc Bình luận bên dưới bài viết.

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top