Bài tập về phrasal verbs trắc nghiệm có đáp án (bài 5)

Bài tập về phrasal verb trắc nghiệm có đáp án (bài 5) gồm 10 câu / 1500 câu đang được đưa lên thành loạt bài tập phrasal verbs là phần khó trong tiếng Anh. Chúng ta biết người bản xứ thường dùng phrasal verb và trong các kỳ thì TOEFL hay TOEIC, phrasal verbs xuất hiện rất nhiều, điều này cho thấy cụm động từ được người bản xứ dùng rất nhiều trong đời sống. Việc hiểu cấu trúc và cách dùng phrasal verbs sẽ giúp chúng ta tự tin và tiếng gần đến Anh của người bản địa (native speaker). Bài tập dưới đây yêu cầu thay thế từ in nghiệm /đậm thành 1 trong 3 đáp án cho sẵn. Chúng ta BẮT ĐẦU nhé.

Bài tập về phrasal verb trắc nghiệm có đáp án (bài 5) gồm 10 câu / 1500 câu được người bản xứ biên soạn và được thiết kế lại rất độc đáo vì có phần giải thích rất cụ thể và có danh sách từ vựng cụm động từ rất đầy đủ để làm cơ sở cho người học nhớ lâu và tự tin áp dụng vào thực tế. Chúng ta biết phrasal verbs được người bản địa thường dùng trong văn nói và văn viết, mà cụm động từ là phần khó trong tiếng Anh, việc nắm rõ phrasal verbs sẽ giúp đưa tiếng Anh chúng ta đến gần người bản địa.
Bắt đầu
Congratulations - you have completed Bài tập về phrasal verb trắc nghiệm có đáp án (bài 5) - 10 câu.You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.Your performance has been rated as %%RATING%%
Câu bạn đã chọn được bôi đậm dưới đây.

 

Xem thêm 1000 phrasal verb thông dụng

Bài tập về phrasal verb trắc nghiệm có đáp án (bài 4)

Lợi ích của Bài tập về phrasal verb trắc nghiệm có đáp án (bài 5)

bài tập phrasal verbs

– 100% hoàn toàn miễn phí, học bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào

– Làm bài tập càng nhiều nhớ càng dài

– Đưa ra cơ sở giải thích chi tiết cho từng câu hỏi một,

– Mỗi câu hỏi là mẫu câu chuẩn xác, vì vậy áp dụng vào thực tế sẽ dễ dàng và tự tin

– Có thể làm đi làm lại cùng một bài tập mà không chán vì thứ tự câu hỏi và trả lời được hoán đổi mỗi lần làm lại bài

– Được đặt câu hỏi và Bình luận bên dưới bài viết

Điều cần biết về Hợp pháp hóa lãnh sự / Chứng nhận lãnh sự

Cách nhớ lâu cụm động từ trong tiếng Anh

  • Học nguyên câu trúc phrasal verbs, không học riêng lẻ
  • Đặt câu với cụm động từ đã học, ít nhất 2-3 câu
  • Làm bài tập thường xuyên, có thể làm nhiều lần cho cùng một bài vì thứ tự câu hỏi và trả lời hoán đổi mỗi lần làm lại bài
  • Không có bất kỳ quy tắc nào để nhớ cụm động từ, mà cụm động từ lại không thể hiểu theo nghĩa ghép của từng từ một, phải hiểu theo ngữ cảnh / nghĩa bóng
  • Áp dụng những mẫu câu vào đời sống để dần dần gần với tiếng Anh của người bản xứ
  • Hiểu cấu trúc và cách dùng từng cụm từ cụ thể.

Để kết luận, Bài tập về phrasal verbs trắc nghiệm có đáp án (bài 5) đã và đang được cập nhật để hy vọng đây là kho bài tập về phrasal verbs nói riêng và các bài tập trắc nghiệm tiếng Anh khác nói chung. Chúng tôi mong nhận được đóng góp từ phía người học và Bình luận bên dưới để đây là trang web về bài tập phrasal verbs đầy đủ và không thể thiếu cho người học tiếng Anh.

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top