Bài tập về giới từ trong tiếng Anh trắc nghiệm có đáp án (25A)

Bài tập về giới từ trong tiếng Anh trắc nghiệm có đáp án (25A) gồm 10 câu / 1000 câu được người bản xứ biên soạn, đặc biệt mỗi câu hỏi đều có phần giải thích chi tiết cho đáp án đúng, sau khi nhấn XEM KẾT QUẢ. Đây là cơ sở để người học nhớ lâu giới từ. Chúng ta nhấn nút BẮT ĐẦU.

Bài tập về giới từ trong tiếng Anh trắc nghiệm có đáp án (25A) gồm 10 câu / 1000 câu do người bản xứ biên soạn và thiết kế dạng bài tập trắc nghiệm, đặc biệt phần giải thích chi tiết cho từng đáp án đúng làm cơ sở cho người học biết cấu trúc và cách dùng giới từ, bằng cách nhấn nút XEM KẾT QUẢ. Chúng ta BẮT ĐẦU nhé.
Bắt đầu
Chúc mừng - Bạn đã hoàn thành Bài tập về giới từ trong tiếng Anh trắc nghiệm có đáp án (25A) - 10 câu .Bạn đạt %%SCORE%% trên %%TOTAL%%.Bạn được xếp hạng %%RATING%%
Câu bạn đã chọn được bôi đậm dưới đây.

 

Cách làm tốt Bài tập về giới từ trong tiếng Anh trắc nghiệm có đáp án (25A)

bài tập giới từ

 • Hiểu rõ cấu trúc và cách dùng giới từ
 • Trường hợp không nhớ rõ cấu trúc giới từ, chúng ta “đánh lụi” có phương pháp:
  • B1: Đọc câu hỏi để lấy nghĩa tiếng Việt
  • B2: Loại suy giới từ không phù hợp
  • B3: cân nhắc 2 đáp án gần đúng
  • B4: so sách với ý của câu hỏi, sau đó chọn đáp án đúng nhất

Lợi ích của Bài tập về giới từ trong tiếng Anh trắc nghiệm có đáp án (25A)

 • Bài tập miễn phí 100%, làm mọi lúc mọi nơi
 • Mỗi câu hỏi là mẫu câu chuẩn vì vậy an tâm sử dụng
 • Có giải thích chi tiết cho đáp án đúng cho từng câu hỏi, giúp cho người học có cơ sở để biết cách sử dụng giới từ
 • Được đặt câu hỏi, đóng góp và bình luận bên dưới bài viết.
 • Học thuộc lòng câu hỏi, để có thể áp dụng vào thực tế

Cách nhớ lâu cụm giới từ tiếng Anh

 • Học cả cụm giới từ, không học riêng lẻ
 • Đặt câu hỏi với cụm giới từ, ít nhất 3 câu
 • Áp dụng vào thực tế
 • Làm bài tập giới từ thường xuyên, càng làm càng nhớ
 • Có thể làm nhiều lần cho cùng một bài tập vì vị trí của câu hỏi và đáp an luôn thay đổi mỗi lần BẮT ĐẦU

Kết luận: Bài tập về giới từ trong tiếng Anh trắc nghiệm có đáp án (25A) rất tiện lợi, đặc biệt là phần giải thích chi tiết cho đáp án đúng. Chúng ta biết rằng không có bất kỳ quy tắc nào để nhớ giới từ chỉ có cách làm bài tập là phương pháp nhớ lâu nhất.

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top