Bài tập trắc nghiệm về giới từ trong tiếng Anh – 100 câu có đáp án

Bài tập trắc nghiệm về giới từ trong tiếng Anh rất hay – 100 câu có đáp án – Trình độ A – được chia làm 8 bài để “đỡ ngán”, chứ gôm chung 100 câu trắc nghiệm cho 1 bài thì quá nhiều. Ưu điểm của Bài tập trắc nghiệm về giới từ trong tiếng Anh là kích thích suy nghĩa của người học, để họ vừa học vừa chơi vừa có thêm kiến thức về giới từ trong tiếng Anh. Như bạn biết, giới từ tiếng Anh chúng ta chỉ có thể học thuộc lòng, không có quy tắc nào cả. Xem tóm tắt cách dùng giới từ in, on, at + tiếng thời gian ở phần cuối bài.

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 1A) gồm 25 câu / 670 câu được sưu tầm và kiểm chứng, đặc biệt có phần giải thích cụ thể, chi tiết ở phần kết thúc bài tập. Sau khi làm xong, nhấn nút "Xem kết quả" là xem được xếp hạng bài làm, và phần giải thích để bạn dễ dàng đối chiếu với phần câu trả lời đã làm.Chúc bạn có giây phút vui và hữu ích khi tương tác với bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh này.
Bắt đầu
Chúc mừng - Bạn đã hoàn thành Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 1A) - 25 câu.Bạn đạt %%SCORE%% trên %%TOTAL%%.Bạn được xếp hạng %%RATING%%
Câu bạn đã chọn được bôi đậm dưới đây.

 

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 2A) - 10 câu

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 2A) gồm 10 câu / 670 câu được sưu tầm và soạn thảo để đem lại những giờ phút rãnh rỗi, người học có thể ôn lại kiến thức về giới từ, củng cố giới từ và áp dụng vào thực tế hằng ngày.
Bắt đầu
Chúc mừng - Bạn đã hoàn thành Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 2A) - 10 câu.Bạn đạt %%SCORE%% trên %%TOTAL%%.Bạn được xếp hạng %%RATING%%
Câu bạn đã chọn được bôi đậm dưới đây.

 

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 3A) - 10 câu

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 3A) gồm 10 câu / 670 câu được sưu tầm với mục đích củng cố giới từ tiếng Anh, đồng thời tạo cơ sở để người học dễ nắm bắt và nhớ dai thông qua giải thích cụ thể, chi tiết ở từng câu, sau khi hoàn thành bài tập xong.
Bắt đầu
Chúc mừng - Bạn đã hoàn thành Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 3A) - 10 câu.Bạn đạt %%SCORE%% trên %%TOTAL%%.Bạn được xếp hạng %%RATING%%
Câu bạn đã chọn được bôi đậm dưới đây.

 

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 4A) - 10 câu

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 4A) - 10 câu / 670 câu (cho trình độ A, B, C) được sưu tầm và biên soạn để mang lợi tiện ích nhất cho người học, đặc biệt sau kết thúc mỗi bài, đều có phần giải thích từng câu từng câu một cách cụ thể, từ đó làm cơ sở để nhớ lâu và khẳng định việc dùng giới từ A mà không dùng giới từ B.
Bắt đầu
Chúc mừng - Bạn đã hoàn thành Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 4A) - 10 câu.Bạn đạt %%SCORE%% trên %%TOTAL%%.Bạn được xếp hạng %%RATING%%
Câu bạn đã chọn được bôi đậm dưới đây.

 

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 5A) - 10 câu

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 5A) gồm 10 câu / 670 câu về trắc nghiệm giới từ tiếng Anh. Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online được người bản xứ lập và được biên soạn để phù hợp với bài tập trắc nghiệm. Đặc biệt, mỗi câu hỏi đều được giải thích cụ thể, từ đó làm cơ sở cho người học có thể nhớ lâu, nhớ dai về giới từ tiếng Anh.
Bắt đầu
Chúc mừng - Bạn đã hoàn thành Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 5A) - 10 câu.Bạn đạt %%SCORE%% trên %%TOTAL%%.Bạn được xếp hạng %%RATING%%
Câu bạn đã chọn được bôi đậm dưới đây.

 

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 6A) - 15 câu

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 6A) gồm 15 câu trong loạt 670 câu được sưu tầm về bài tập giới từ tiếng Anh, đặc biệt sau mỗi bài tập, có giải thích cụ thể ở mỗi câu hỏi.
Bắt đầu
Chúc mừng - Bạn đã hoàn thành Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 6A) - 15 câu.Bạn đạt %%SCORE%% trên %%TOTAL%%.Bạn được xếp hạng %%RATING%%
Câu bạn đã chọn được bôi đậm dưới đây.

 

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 7A) - 10 câu

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 7A) gồm 10 câu / 670 câu với hy vọng mang đến sự tiện lợi nhất cho người học. Người học có thể thắc mặc qua phần Bình luận bên dưới bài viết. Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 7A) hy vọng đây là trang web giúp người học tăng cường khả năng tiếng Anh của mình.
Bắt đầu
Chúc mừng - Bạn đã hoàn thành Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 7A) - 10 câu.Bạn đạt %%SCORE%% trên %%TOTAL%%.Bạn được xếp hạng %%RATING%%
Câu bạn đã chọn được bôi đậm dưới đây.

 

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 8A) - 10 câu

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 8A) gồm 10 câu / 670 câu được sưu tầm và đặc biệt có giải thích cụ thể cho từng đáp án, làm cơ sở cho người học để nhớ lâu từng giới từ vì sau khi biết được cấu trúc và cách dùng của giới từ đó. Bài tập trắc nghiệm giới từ trong tiếng Anh còn là những mẫu câu chuẩn để chuẩn ta áp dụng vào đời sống.
Bắt đầu
Congratulations - you have completed Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 8A) - 10 câu.You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.Your performance has been rated as %%RATING%%
Câu bạn đã chọn được bôi đậm dưới đây.

 

bài tập trắc nghiệm về giới từ trong tiếng anh

Như vậy Bài tập trắc nghiệm về giới từ trong tiếng Anh – 100 câu có đáp án chắc chắn mang lại nhiều bổ ích và bạn nhớ bình luận bên dưới. Hy vọng bạn thích bài tập về giới từ tiếng Anh này. Chúc bạn nhiều sức khỏe và tiến bộ!

4/5 - (2 bình chọn)

1 thought on “Bài tập trắc nghiệm về giới từ trong tiếng Anh – 100 câu có đáp án”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top