Bài tập trắc nghiệm từ đúng từ sai online có đáp án (Bài 1- 15 câu)

Bài tập trắc nghiệm từ đúng từ sai online có đáp án (Bài 1) gồm 15 câu / 1973 câu được người bản xứ biên soạn và chúng tạm trích dẫn với mục đích củng cố kiến thức và trao dồi vốn tiếng Anh để có thể sử dụng đúng ngữ pháp, đúng thuật ngữ vào những tình huống văn nói thực tế. Tài liệu này rất quan trọng và cần thiết giúp chúng ta sử dụng đúng tiếng Anh, thay vì phải tìm hiểu thì mất nhiều thời gian hơn. Cùng BẮT ĐẦU nhé.

Chúc mừng - Bạn đã hoàn thành Bài tập trắc nghiệm từ đúng từ sai online có đáp án (Bài 1- 15 câu) - Giao tiếp xã hội (social excha.Bạn đạt %%SCORE%% trên %%TOTAL%%.Bạn được xếp hạng %%RATING%%
Câu bạn đã chọn được bôi đậm dưới đây.
Câu hỏi 1
Your friend is waiting for you to finish what you're doing and you say, '...................... .'
A
Just a minute
B
A moment
C
One minute
D
One moment
Câu hỏi 2
You meet a friend at the airport on arrival and you might say, '........................ London.'
A
Welcome in
B
Be welcome to
C
Well come to
D
Welcome to
Câu hỏi 3
A passenger on a bus complains you're standing on his foot; you say, '...............................!'
A
Excuse me
B
Sorry
C
Forgive me
D
Pardon me
Câu hỏi 4
The class stands up as you enter the room and you say, '......................... .'
A
Take a seat
B
Sit you
C
Sit down
D
Sit yourselves
E
Sit
Câu hỏi 5
You are introduced to a stranger, so you say, '................................?'
A
What do you do
B
How do you do
C
How are you
Câu hỏi 6
Someone asks you how you are and you answer, '.......................................... thanks.'
A
Good
B
Fine
C
Very fine
D
Very good
Câu hỏi 7
You're refusing food that is offered; you say, '.....................................'
A
Thanks
B
Thank you
C
No, thank you
Câu hỏi 8
You fail to hear what some says to you, so you say, '........................................?'
A
Pardon
B
Excuse me
C
Pardon me
D
Forgive me
Giải thích Câu 8 : 
Pardon (người Anh dùng);
Pardon me (người Mỹ dùng)
Câu hỏi 9
This is what you say to a friend on January 1st: '.............................. New Year!'
A
Merry
B
Good
C
Lucky
D
Happy
Câu hỏi 10
You answer the phone and you might say, '.................................!'
A
Hullo
B
Say
C
Enter
D
Speak
Câu hỏi 11
You're attending an interview and the interviewer says, '...................... .'
A
Sit
B
Sit yourself
C
Take a seat
D
Sit you
Câu hỏi 12
You're leaving, so you say, '.............................!'
A
Adieu
B
Goodbye
Câu hỏi 13
You're late for an appointment, so you say, '................................ I'm late'.
A
Forgive me,
B
Pardon me,
C
Excuse me,
D
Sorry / I'm sorry
Câu hỏi 14
You thank me for holding the door open and my response might be, '...............................'
A
Nothing
B
Please
C
-
D
It's nothing
Câu hỏi 15
Here's your apology for bad behaviour: '........................... for my awful behaviour last night!'
A
Please pardon me
B
I beg your pardon
C
Please forgive me
Khi làm xong, nhấn nút Xem kết quả bên dưới. Câu nào chưa làm sẽ xem là SAI. Xem kết quả
Có tổng cộng 15 câu.

 

Xem thêm thì tương lai đơn

19 loại câu điều kiện

Lợi ích của Bài tập trắc nghiệm từ đúng từ sai online có đáp án

bài tập trắc nghiệm từ đúng từ sai online có đáp án

Bài tập trắc nghiệm từ đúng từ sai online giúp ích rất nhiều:

– Sử dụng đúng thuật ngữ tiếng Anh vào những tình huống cụ thể.

– Giúp tự tin sử dụng tiếng Anh

– Tiết kiệm thời gian nghiên cứu tìm hiểu vì những tình huống của bài tập rất thực tế, mà ít ai có thể giải thích đầy đủ

– Học được những mẫu câu để có thể áp dụng trong đời sống hằng ngày.

Làm sao sử dụng từ đúng từ sai hiệu quả?

Để sử dụng hiệu quả, chúng ta cần:

– Học thuộc lòng những mẫu câu và tình huống, và tự nghiệm ra luôn, nhưng cũng vẫn là suy đoán, còn muốn thông suốt thì phải đọc tiếp

– Có thời gian nữa thì tìm hiểu sự khác biệt của các thuật ngữ với nhau, chẳng hạn, gõ trên google “phân biệt cách dùng pardon và pardon me” hay “phân biệt cách dùng sit down và take a seat”… thì chúng ta sẽ có câu trả lời tại sao và tình huống nào thì áp dụng. Xem thêm Vietnam work

– Nếu tiếng Anh đọc hiểu tốt, thì gõ bằng tiếng Anh như difference between hear and listen….thì sẽ có câu trả lời thích đáng. –> Xem thêm https://dichthuat.org/hear-listen-to/

Như vậy Bài tập trắc nghiệm từ đúng từ sai online có đáp án (Bài 1- 15 câu) cung cấp những tình huống tiếng Anh cụ thể, nói và hành ngay, học là hiểu quả ngay, không nói vòng vo, và cũng cung cấp những cách phân biệt tại sao phải sử dụng thuật ngữ này mà không dùng thuật ngữ khác.

5/5 - (1 bình chọn)

1 thought on “Bài tập trắc nghiệm từ đúng từ sai online có đáp án (Bài 1- 15 câu)”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top