Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 8A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 8A) gồm 10 câu / 670 câu được người bản xứ biên soạn vì vậy an tâm sử dụng, đây là trang web miễn phí và đặc biệt có phần giải thích cụ thể, chi tiết cho từng đáp án sau khi hoàn thành bài làm và nhấn nút “Xem kết quả”. Ngoài ra, bạn có thể bình luận và đặt câu hỏi bên dưới bài viết này. Chúng ta nhấn BẮT ĐẦU nhé.

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 8A) gồm 10 câu / 670 câu được sưu tầm và đặc biệt có giải thích cụ thể cho từng đáp án, làm cơ sở cho người học để nhớ lâu từng giới từ vì sau khi biết được cấu trúc và cách dùng của giới từ đó. Bài tập trắc nghiệm giới từ trong tiếng Anh còn là những mẫu câu chuẩn để chuẩn ta áp dụng vào đời sống.
Bắt đầu
Congratulations - you have completed Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 8A) - 10 câu.You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.Your performance has been rated as %%RATING%%
Câu bạn đã chọn được bôi đậm dưới đây.

 

Xem thêm Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 1A)

hợp pháp hóa lãnh sự

Lợi ích của Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 8A)

bài tập trắc nghiệm về giới từ trong tiếng anh

  • Miễn phí 100%, học bất kỳ lúc nào khi rãnh
  • Được đặt câu hỏi và trả lời cho bài tập giới từ liên quan
  • Bình luận bên dưới bài viết này
  • Là những mẫu câu chuẩn có thể đưa vào áp dụng thực tế mà không phải nặn óc
  • Được cập nhật bài tập thường xuyên để làm hứng thú cho người học
  • Có thể làm đi làm lại bài tập mà không chán vì vị trí câu hỏi và đáp án luôn thay đổi mỗi lần làm bài.
  • Đáp án và giải thích sau khi nhấn nút “Xem kết quả” sau khi làm bài xong

Cách nhớ lâu giới từ trong tiếng Anh

– Học cấu trúc và cách dùng từng giới từ một, mỗi giới từ đi theo động từ đều có nghĩa khác nhau

– Giới từ là chỉ học thuộc lòng, không có quy tắc chung nào

– Học nguyên cấu trúc giới từ, không học riêng lẹ, ví dụ, look up, look at, look after…

– Đặt câu với giới từ đã học, ít nhất 2-3 câu

– Áp dụng vào thực tế

– Dùng những câu hỏi ở trên làm câu mẫu để đặt câu

– Làm bài tập thường xuyên, có thể mỗi bài làm tới làm lui nhiều lần vì mỗi lần làm thì vị trí câu hỏi và đáp an đều thay đổi vị trí của nhau.

Kết luận: Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 8A) đã giúp người học tiện lợi nhất để nhớ lâu giới từ trong tiếng Anh, và đưa ra những mâu câu chuẩn xác, đặc biệc là phần Giải thích ở từng câu hỏi sẽ giúp người học biết cấu trúc và cách dùng từng cụm giới từ. Ngoài ra, bạn có thể Bình luận bên dưới bài viết này.

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top