Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 4A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 4A) gồm 10 câu / 670 câu về trắc nghiệm giới từ tiếng Anh, gồm trình độ A, B, C, có chữ “A” tức dành cho trình độ A, B dành cho trình độ B, C dành cho trình độ C. Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh trực tuyến sẽ giúp người học củng cố giới từ tiếng Anh, và ứng dụng giới từ tiếng Anh vào thực tế để có thể nhớ lâu, nhớ dai. Chúng ta cùng BẮT ĐẦU nhé.

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 4A) - 10 câu / 670 câu (cho trình độ A, B, C) được sưu tầm và biên soạn để mang lợi tiện ích nhất cho người học, đặc biệt sau kết thúc mỗi bài, đều có phần giải thích từng câu từng câu một cách cụ thể, từ đó làm cơ sở để nhớ lâu và khẳng định việc dùng giới từ A mà không dùng giới từ B.
Bắt đầu
Chúc mừng - Bạn đã hoàn thành Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 4A) - 10 câu.Bạn đạt %%SCORE%% trên %%TOTAL%%.Bạn được xếp hạng %%RATING%%
Câu bạn đã chọn được bôi đậm dưới đây.

 

Làm thêm:

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online (Bài 12A – có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 13A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 14A)

Lợi ích của Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 4A)

trắc nghiệm giới từ tiếng anh online

– Áp dụng vào thực tế đúng, giúp người bản xứ hiểu chúng ta nói gì

– Miễn phí 100%, học mọi lúc mọi nơi

– Được cập nhật thường xuyên giới từ tiếng Anh

– Mỗi lần làm là một khác vì câu hỏi và trả lời đổi vị trí ngẫu nhiên, giúp không nhàm chán  mặc dù chỉ làm 1 bài, mỗi lần mỗi khác nhau

– Được học những mẫu câu về giới từ chuẩn xác, từ đó không mất thời gian tìm tòi đặt câu

Cách nhớ dai giới từ tiếng Anh?

Để học tốt Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh, bạn cần:

– Học theo cụm từ, không học riêng lẻ và học cả nghĩa gốc, cách dùng trường hợp nào

– Đặt câu với giới từ đã học

– Áp dụng nói và áp dụng câu giới từ vào thực tế

– Làm bài tập thường xuyên, làm đi làm lại để nhớ (chẳng hạn bài 4A này, mỗi lần làm là lần khác vì vị trí câu hỏi, câu trả lời đều thay đổi)

– Học không cần nổ lực là cách nhớ dai nhắc

Google giúp gì để học tốt giới từ tiếng Anh?

Khi chúng ta “bí” về một giới từ nào đó, chúng ta phải “google” nếu không có người hỏi trực tiếp, và nếu bạn biết tiếng Anh thì tốt, bạn có thể tìm cách giải thích của người bản xứ, lúc đó, bạn sẽ nhớ lâu vì họ giải thích cụ thể và có luôn phần ví dụ, nhưng đòi hỏi bạn phải đọc hiểu tiếng Anh được.

Như vậy Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 4A) đã cung cấp người học cơ sở để nhớ thật lâu giới từ tiếng Anh, thông qua phần giải thích cụ thể từng câu hỏi, tại sao phải dùng giới từ này mà không dùng giới từ còn lại. Bạn có thể Bình luận bên dưới bài viết này.

5/5 - (1 bình chọn)

1 thought on “Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 4A)”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top