Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 3A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 3A) gồm 10 câu / 670 câu, mỗi bài tập được kiểm tra cẩn thận và cung cấp giải thích cụ thể từng câu hỏi sau khi hoàn thành bài tập. Mỗi câu là một trả nghiệm và giúp người học nắm bắt và áp dụng dễ dàng trong cuộc sống. Chúng ta BẮT ĐẦU nhé.

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 3A) gồm 10 câu / 670 câu được sưu tầm với mục đích củng cố giới từ tiếng Anh, đồng thời tạo cơ sở để người học dễ nắm bắt và nhớ dai thông qua giải thích cụ thể, chi tiết ở từng câu, sau khi hoàn thành bài tập xong.
Bắt đầu
Chúc mừng - Bạn đã hoàn thành Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 3A) - 10 câu.Bạn đạt %%SCORE%% trên %%TOTAL%%.Bạn được xếp hạng %%RATING%%
Câu bạn đã chọn được bôi đậm dưới đây.

 

Lợi ích của Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án

bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng anh online có đáp án

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án có nhiều lợi ích:

– Học miễn phí 100%

– Học mọi lúc mọi nơi

– Biết cơ sở nào phải dùng giới từ này, không dùng giới từ kia, từ đó làm cơ sở nhớ dai

– Được cập nhật bài tập thường xuyên

– Mỗi lần làm là mỗi lần khác, vì câu hỏi và trả lời được thay đổi thứ tự, vị trí mỗi lần làm bài

Làm sao để nhớ dai giới từ tiếng Anh?

Ta biết, giới từ không có quy tắc nào, không tuân thủ theo bất kỳ công thức nào, cách học giới từ thông qua Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án như sau:

– Học cả cụm từ, không học riêng lẻ và học cả nghĩa, ví dụ: “to rejoice in/at/over” đều cùng một nghĩa…

– Làm bài tập thường xuyên, làm mới nhớ, không làm là quên

– Đặt câu mỗi giới từ đã học, ít nhất 3 câu

– Áp dụng vào thực tế đời sống.

Như vậy Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 3A) đã giúp người học tại sao phải chọn đáp án A, mà không chọn đáp án B,C,D vì có giải thích cụ thể cách dùng mỗi giới từ cụ thể. Bạn có thể đóng góp và Bình luận bên dưới bài viết này.

5/5 - (2 bình chọn)

2 thoughts on “Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 3A)”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top