Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 1B)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 1B) gồm 10 câu / 700 câu được sưu tầm dạng bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh, đặc biệt có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi, đây là cơ sở để giúp người học nhớ lâu vì biết cấu trúc và cách dùng của từng cụm giới từ, càng làm càng thấy thích. Nên kết hợp bài tập với danh sách từ vựng về cụm giới từ. Chúng ta BẮT ĐẦU.

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 1B) gồm 10 câu / 300 câu được người bản xứ biên soạn dạng bài tập trắc nghiệm. Chúng ta biết không có quy tắc nào cho giới từ, chỉ có cách học thuộc lòng. Để nhớ lâu, chỉ có cách làm bài tập thường xuyên, nắm vững cấu trúc và cách dùng giới từ. Chúng ta BẮT ĐẦU nhé.
Bắt đầu
Chúc mừng - Bạn đã hoàn thành Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 1B) - 10 câu.Bạn đạt %%SCORE%% trên %%TOTAL%%.Bạn được xếp hạng %%RATING%%
Câu bạn đã chọn được bôi đậm dưới đây.

 

Kết hợp với cụm giới từ trong tiếng anh

Xem thêm Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 18A)

Cách làm tốt Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 1B)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án

 • Hiểu cấu trúc và cách dùng từng cụm giới từ
 • Trường hợp, không nhớ cấu trúc giới từ, thì
  • Đọc câu hỏi để hiểu ý nghĩa câu hỏi muốn nói gì
  • Loại suy: loại bỏ những đáp án không phù hợp, sau khi còn 1-2 đáp án cho là phù hợp, đối chiếu nghĩa và chọn câu đúng nhất.
 • hợp pháp hóa lãnh sự

Lợi ích của Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 1B)

 • Bài tập miễn phí 100%, làm mọi lúc mọi nơi
 • Mỗi câu hỏi là mẫu câu chuẩn xác, nên học thuộc lòng và áp dụng
 • Có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi, làm cơ sở cho người học nhớ lâu và sử dụng chính xác
 • Được cập nhật thường xuyên bài tập mới
 • Được đặt câu hỏi, đóng góp và bình luận bên dưới bài tập.

Cách nhớ lâu cụm giới từ tiếng Anh

 • Làm bài tập thường xuyên vì không có quy tắc nào cho giới từ
 • Học cả cấu trúc giới từ, không học riêng lẻ
 • Đặt câu với giới từ đã học, ít nhất 3 câu
 • Áp dụng vào thực tế
 • Làm đi làm lại cùng 1 bài tập vì mỗi lần làm, thứ tự câu hỏi và đáp án thay đổi liên tục

Kết luận: Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 1B) mang lại nhiều lợi ích cho người học tiếng Anh, bài tập luôn được cập nhật, đặc biệt phần giải thích chi tiết cho từng câu hỏi giúp người học nhớ lâu cụm giới từ trong tiếng Anh.

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top